Staňte sa súčasťou jedinečného svetového projektu
Limitovaná edícia: 1 999 výtlačkov pre celý svet, 100 výtlačkov pre Slovensko
Vyberte si svoje číslo knihy: 601 – 700

Veľkolepé knižné dielo

Sixtínska kaplnka
ako veľkolepé knižné dielo

Exkluzívne fotografické spracovanie celej kaplnky v mierke 1 : 1

Reprodukcie diel
zaradené do troch zväzkov
s rozmermi 43,5 × 61 cm

Limitovaná edícia:
1 999 výtlačkov pre celý svet
100 výtlačkov pre Slovensko

Kúpou tejto trojzväzkovej publikácie do 25. septembra 2016 získavate možnosť zápisu do celosvetového zoznamu majiteľov knižného diela Sixtínska kaplnka. Menný zoznam bude vytlačený na posledných stranách tretieho zväzku.

Pri kúpe knihy v predpredaji získate EXKLUZÍVNY DAR

SÚKROMNÚ SKUPINOVÚ PREHLIADKU SIXTÍNSKEJ KAPLNKY MIMO OTVÁRACÍCH HODÍN S ODBORNÝM VÝKLADOM ZÁSTUPCU VATIKÁNSKEHO MÚZEA
(platí pre 2 osoby, uskutoční sa na jar roku 2017)

„KTO NEVIDEL SIXTÍNSKU KAPLNKU,
NEMÔŽE MAŤ PREDSTAVU O TOM, ČO DOKÁŽE JEDEN ČLOVEK.“

Johann Wolfgang Goethe (28. augusta 1787)

SIXTÍNSKA KAPLNKA

Duch renesancie, na ktorom sa zakladá to najlepšie z európskej civilizácie, je obsiahnutý v dvoch symboloch.

Prvý symbol, v ktorom je možné rozpoznať počiatočné znaky humanizmu ako novej éry v myslení človeka a chápaní sveta, je Brunelleschiho kupola chrámu Santa Maria del Fiore vo Florencii. Ten druhý, ktorý je vrcholom tohto mimoriadneho obdobia európskej kultúry, je jednoznačne maliarska výzdoba Sixtínskej kaplnky v Ríme, dielo Michelangela Buonarrotiho a ďalších významných umelcov talianskej renesancie.

Na 1 200 štvorcových metroch fresiek Michelangelo vlastnými silami a gigantickým výkonom zobrazil v rokoch 1508 – 1512 Stvorenie sveta a v rokoch 1536 – 1541 na zákazku pápeža Júliusa II. Posledný súd. Vzniklo dielo, ktoré je nádherným biblickým rozprávaním v obrazoch, ale aj skutočným vyjadrením zázračnej spriaznenosti dvoch síl – Božieho a kresťanského posolstva a tvorivej vôle Človeka.

Michelangelovo maliarske veľdielo nemá v histórii obdobu, nielen svojou rozmernosťou. Osobný výkon jedinečného majstra, jeho schopnosť zlúčiť umeleckú predstavu s architektúrou do jednotného celku, duchovnosť a konkrétnosť diela sú nenahraditeľné a zostanú neprekonané. Mocou svojich farieb a zobrazených postáv predstavuje ten najucelenejší dôkaz rozkvetu umeleckého talentu inšpirovaného Slovom, je odkazom dotyku Človečenstva s Bohom. Zmysel tohto diela pretrváva stáročia. Každý deň desiatky tisíc návštevníkov tejto pokladnice s úžasom dvíhajú hlavu k maľbám, ktoré sa nachádzajú na stenách Sixtínskej kaplnky a na klenbe v dvadsaťmetrovej výške.

Unikátne trojzväzkové dielo

Vydavateľstvo Scripta Maneant v spolupráci s Vatikánskymi múzeami pripravilo unikátne trojzväzkové dielo, ktoré v najvyššej možnej kvalite obrazových reprodukcií kompletne dokumentuje celú umeleckú výzdobu Sixtínskej kaplnky. Fotografický projekt s najprísnejšími vedeckými kritériami a s použitím najmodernejších digitálnych a softvérových technológií umožnil docieliť dokumentačný stupeň, ktorý svojou vierohodnosťou a presnosťou detailov prevyšuje aj bežnú rozlišovaciu schopnosť ľudského oka.

Zväzky limitovanej edície obsahujú:

 • Posledný súd
 • Strop – Stvorenie sveta
 • Fresky z 15. storočia – maľby na južnej, severnej a západnej stene – od popredných maliarov talianskej renesancie ako Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Cosimo Rosselli, Luca Signorelli; kompletnú dokumentáciu mramorovej polychrómovanej výzdoby podlahy

Kvalitným spracovaním sa táto publikácia skláňa pred dokonalosťou a veľkosťou umenia vpísaného do povedomia všetkých vzdelaných ľudí. Do detailov umožňuje zhliadnuť rukopis a zručnosť Michelangela a ostatných tvorcov, odhaliť techniku ich maľby a priblížiť ich umelecké osobnosti tak, ako ich naposledy spoznali talianski reštaurátori v 80. rokoch 20. storočia. Vďaka tomuto dielu možno uvidieť Sixtínsku kaplnku, ako ju nevidel žiadny bežný návštevník, a kedykoľvek sa k nej otvorením knihy vrátiť.

Autor sprievodného textu

Autor sprievodného úvodného slova a textov k snímkam
je súčasný riaditeľ Vatikánskych múzeí prof. Antonio Paolucci (1939).

Tento uznávaný historik umenia, inšpirovaný učením Roberta Longhiho, pôsobil vo vedení pamiatkových ústavov vo Verone, Mantove a v Benátkach, riadil sieť orentských umeleckých múzeí, galériu Uffizi, orentskú reštaurátorskú školu a regionálny pamiatkový ústav pre Toskánsko. Bol vrchným komisárom opravných prác v Bazilike sv. Františka v Assisi zasiahnutej zemetrasením. Pôsobil ako minister kultúry Talianskej republiky, je nositeľom talianskych vyznamenaní a francúzskej Čestnej légie. Napísal desiatky článkov, je autorom popredných odborných publikácií i monografií všetkých významných renesančných umelcov. Patrí aj k organizátorom výstav o umení talianskej renesancie.

Jeho text k tejto jedinečnej publikácii je nielen rozprávaním popredného talianskeho odborníka a milovníka umenia,
ale svojou striedmosťou vyjadruje rešpekt k významu a veľkoleposti Sixtínskej kaplnky, pamiatky celosvetovej a európskej kultúry.

» Andrea Louis Ballardini, reštaurátor a maliar, Taliansko «

Sixtínska kaplnka

Usporiadanie fresiek v jednotlivých zväzkoch

1) POSLEDNÝ SÚD

Opis diela v 3 častiach: a, b, c

 1. dve lunety:
  • družiny anjelov sa vznášajú s nástrojmi Kristovho umučenia
 2. Kristus Sudca a Panna Mária medzi svätými:
  • Kristus Sudca
  • Panna Mária
  • Pri ich nohách dvaja svätí patróni Ríma – sv. Vavrinec s roštom a sv. Bartolomej s vlastnou stiahnutou kožou (hlava v koži predstavuje utrápenú tvár umelca)

  • sv. Peter s kľúčmi
  • Dismas s krížom na pleciach
  • sv. Šebastián so šípmi
  • sv. Katarína Alexandrijská s ozubeným kolesom
  • sv. Blažej so železnými hrebeňmi
  • Dismas s krížom
  • Šimon Horlivec
  • sv. Ondrej s krížom
  • Ján Krstiteľ s prikrývkou z ťavej srsti
 3. koniec vekov
  • anjeli s dlhými poľnicami
  • diabli zápasia so zatratenými, aby ich dostali do pekla
  • vyvolení vystupujú na nebesia
  • dvojica vzkriesených visí na ruženci
  • vyvolení získavajú naspäť telesnú podobu
  • peklo s dvoma postavami z Danteho Božskej komédie: Cháron a Minos (s tvárou Blažeja z Ceseny)

2) STROP

Michelangelo rozpráva príbeh ľudstva pred príchodom Krista v nadväznosti na príbehy na nástenných freskách.

Usporiadanie:

 • deväť travé v stredovom páse, ktoré predstavujú výjavy z Genezis: stvorenie sveta, stvorenie a pád človeka, potopa, znovuzrodenie ľudstva prostredníctvom Noachovho rodu
 • výseče medzi cviklami pre päť Sibýl a sedem prorokov
 • štyri rožné pendentívy s výjavmi o zázračnom spasení ľudu Izraela
 • lunety a cvikle: Kristovi predkovia

Symbolická výzdoba: Mužské nahé postavy (každý pár drží medailón s námetom vybratým z Knihy kráľov) umiestnené po stranách travé s príbehmi z Genezis; cherubíni držia tabuľky medzi lunetami, nad cviklami sú páry bronzových nahých postáv. Postupnosť výjavov:
Po vstupe do kaplnky cez vstupnú stenu v postavení čelom k oltárnej stene s Posledným súdom a pri pohľade nahor:

 • pendentív vľavo: Dávid a Goliáš
 • pendentív vpravo: Judita a Holofernes
 • stredová výseč v strede medzi dvoma pendentívmi: prorok Zachariáš
 • travé v stredovom páse: Noachova opilosť
 • naľavo: prorok Joel
 • napravo: Delfská Sibyla
 • travé v stredovom páse: Potopa sveta
 • nasleduje travé v stredovom páse: Noach obetuje Bohu
 • naľavo: Eritrejská Sibyla
 • napravo: prorok Izaiáš
 • travé v stredovom páse: Prvotný hriech a vyhnanie z raja
 • nasleduje travé v stredovom páse: Stvorenie Evy
 • naľavo: prorok Ezechiel
 • napravo: Kumánska Sibyla
 • travé v stredovom páse: Stvorenie Adama
 • nasleduje travé v stredovom páse: Oddelenie vody od súše
 • naľavo: Perzská Sibyla
 • napravo: prorok Daniel
 • nasleduje travé v stredovom páse: Stvorenie Slnka, Mesiaca, hviezd a rastlín
 • travé v stredovom páse: Oddelenie svetla od tmy
 • naľavo: prorok Jeremiáš
 • napravo: Líbyjská Sibyla
 • pendentív vľavo: Potrestanie Hámana
 • pendentív vpravo: bronzový had
 • stredová výseč v strede medzi dvoma pendentívmi: prorok Jonáš

Pokračujeme nástennými lunetami venovanými Kristovým predkom od vstupnej steny pohľadom nahor a zľava doprava v postavení čelom k oltárnej stene.

 • luneta Jákob a Jozef
 • luneta Eleazár a Matan
 • luneta Achím a Eliúd
 • luneta Azor a Cádok
 • luneta a cvikel Zorobábel, Abiúd a Eljakim
 • luneta a cvikel Joziáš, Jekoniáš a Salatiel
 • luneta a cvikel Oziáš, Jótam a Acház
 • luneta a cvikel Ezechiáš, Manašše a Amos
 • luneta a cvikel Roboám a Abija
 • luneta a cvikel Asáf, Jozafát a Jorám
 • luneta a cvikel Salmon, Bóaz a Obéd
 • luneta a cvikel Izaj, Dávid a Šalamún
 • luneta Amínadáb
 • luneta Náchaš

Končíme reprodukciami jednofarebných medailónov s príbehmi Stvorenia z Druhej Samuelovej knihy a Druhej knihy kráľov.

 • Jóab zabíja Abnéra
 • Bidkár zhadzujúci telo zabitého kráľa Jórama
 • Uriášova smrť
 • Jehua ničí sochu boha Baala
 • Dávid pred prorokom Nátanom
 • Zničenie Achábovho kmeňa
 • Medailón bez výzdoby
 • Izákova obeta
 • Eliáš vystupujúci na nebesia v ohnivom voze

3) Fresky z 15. storočia

Fresky na južnej, severnej a západnej stene a portréty pápežov

Nástenné fresky tlmočia príbehy Mojžiša a Ježiša Krista prostredníctvom diel, ktoré sú navzájom prepojené podľa ikonografického plánu daného Sixtom IV. Cyklus fresiek sa začína od južnej steny pri oltárnej stene a pokračuje severnou stenou pri oltári striedavo až po poslednú pri severnej strane vstupnej steny.

Južná stena:
Freska Mojžišov návrat do Egypta (Perugino), nad ňou dvaja pápeži: sv. Klement I. a sv. Evarist

Severná stena:
Freska Krst Ježiša v Jordáne + replika nad kruhom so Všemohúcim Bohom; nad freskou dvaja pápeži: sv. Anaklét I. a Alexander I.

Južná stena:
Freska Výjavy z Mojžišovho života (Botticelli), nad ňou dvaja pápeži: sv. Sixtus I. a sv. Hyginus

Severná stena:
Freska Pokúšanie Krista (Botticelli), nad ňou dvaja pápeži: sv. Telesfor a sv. Pius I.

Južná stena:
Freska Prechod cez Červené more (Biagio d’ Antonio Tucci), nad ňou dvaja pápeži: sv. Anicet a sv. Eleutér

Severná stena:
Freska Povolanie apoštolov (Ghirlandaio), nad ňou dvaja pápeži: sv. Sóter a sv. Viktor I.

Južná stena:
Freska Mojžiš zostupuje z vrchu Sinaj Odovzdanie tabúľ s Desatorom) (Cosimo Rosselli), nad ňou dvaja pápeži: sv. Zefyrín a sv. Urban I.

Severná stena:
Freska Kázeň na vrchu (Cosimo Rosselli), nad ňou dvaja pápeži: sv. Kalixt I. a sv. Poncián

Južná stena:
Freska Potrestanie vzbúrencov (Botticelli), nad ňou dvaja pápeži: sv. Anter a sv. Kornel

Severná stena:
Freska Kristus odovzdáva kľúče Petrovi (Perugino), nad ňou dvaja pápeži: sv. Fabián a sv. Lucius I.

Južná stena:
Freska Mojžišov testament a smrť (Luca Signorelli a Bartolomeo della Gatta), nad ňou dvaja pápeži: sv. Štefan I. a sv. Dionýz

Severná stena:
Freska Posledná večera (Cosimo Rosselli a Biagio d’ Antonio), nad ňou dvaja pápeži: sv. Sixtus II. a sv. Félix I.

Vstupná stena, južná strana:
Freska Rozjímanie nad Mojžišovým telom (Matteo da Lecce), nad ňou dvaja pápeži: sv. Eutychián a sv. Marcel I.

Vstupná stena, severná strana:
Freska Zmŕtvychvstanie Krista (Hendrick van der Broeck), nad ňou dvaja pápeži: sv. Marcelín a sv. Kajus

Transenna a chórové stally

 • Mramorová transenna a chórové stally od Mina da Fiesole, Andreu Bregna a Giovanniho Dalmatu.

Podlaha
Opis mozaikovej dlažby z viacfarebného mramoru s kosmatskou dekoráciou.

 • Reprodukcia postupu označujúceho smer procesnej cesty.
 • Reprodukcia podlahových mozaík určujúcich miesto pápežského stolca, kardinálskych sedadiel a príchod procesie celebrantov počas obradov.

Exkluzívne fotografické spracovanie
v mierke 1 : 1

Vďaka trojrozmernej rekonštrukcii celého priestoru a použitiu výnimočného softvéru je celá Sixtínska kaplnka reprodukovaná v mierke 1 : 1. Fotografické snímky boli urobené špeciálnou laserovou technikou pomocou zdokonaleného prístrojového vybavenia. Všetky snímky sú výsledkom komplexnej synergie zahŕňajúcej technické nasnímanie a elektronické spracovanie, a zároveň prekonávajú výzvy, ktoré predstavuje jedinečný priestor Sixtínskej kaplnky.

Posledný súd namaľovaný v rokoch 1536 – 1541, rozmer: 12,2 × 13,7 m
Mriežka na obrázku je len ilustračná. Pre vašu predstavu – vyznačený obdĺžnik približne znázorňuje dvojstranu z knihy.

NOVÉ OBRAZOVÉ SPRACOVANIE SIXTÍNSKEJ KAPLNKY PRESNOSŤOU DETAILOV PREVYŠUJE BEŽNÚ ROZLIŠOVACIU SCHOPNOSŤ OKA

Videogaléria

Ako vznikal celý projekt

Unikátne svetové dielo v trojzväzkovej knihe si môžete vychutnať vďaka najpokročilejším fotografickým technológiám a špeciálnemu softvéru.

Fotografické snímky urobili laserovou technikou pomocou zdokonaleného prístrojového vybavenia.

Roundshoot VR Drive je motorizovaná panoramatická hlava, ktorá patrí k špičke vo svojej kategórii. Práve ňou vytvárali detailné automatizované panorámy. Je ideálna na tvorbu virtuálnych prehliadok, sférických fotografií, gigapixelových fotografií, 32-it HDR a videí. Všetky obrázky vytvára v extra vysokej kvalite.

Technické vybavenie: 3 Eos 5Dsr kamery, rozlíšenie 50 Mpixelov, 500 mm Lens Tele, 400 mm DXO Lens, 180 mm Lens. 11 metrové lešenie a 7 metrový statív. 2 iMac 5k s 128 Gb RAM, MacBookPro, 30 Tb server a oveľa viac...

Sixtínsku kaplnku fotili po 37 rokoch a celý projekt bol pod záštitou Vatikánu. Kvôli návštevám sú maľby v Sixtínskej kaplnke ohrozené, takže ide o dielo jedinečnej hodnoty, ktoré pretrvá dlhé desaťročia.

Pozrite si krátky VIDEOzostrih:

Staňte sa súčasťou jedinečného svetového projektu
SIXTÍNSKA KAPLNKA

Limitovaná edícia: 1 999 výtlačkov pre celý svet, 100 výtlačkov pre Slovensko
Vyberte si svoje číslo knihy: 601 – 700

Súčasťou tretieho zväzku je menný zoznam majiteľov z celého sveta, kde môže byť aj vaše meno, ak si publikáciu kúpite do 25. septembra 2016.
Knihy budú ručne číslované kaligrafom.

Sixtínska kaplnka ako veľkolepé knižné dielo

 • Exkluzívne fotografické spracovanie celej kaplnky v mierke 1 : 1
 • Autor textu prof. Antonio Paolucci
 • Reprodukcie diel zaradené do troch zväzkov
  • Posledný súd
  • Strop
  • Fresky z 15. storočia
 • Každý zväzok obsahuje 254 plnofarebných strán (dvojstrany, trojstrany, štvorstrany)
 • Rozmer každého zväzku je 43,5 × 61 cm
 • Hmotnosť všetkých 3 zväzkov je takmer 30 kg
 • Ochranná kazeta na všetky 3 zväzky
 • Dekrét o vlastníctve
 • Rukavice

Cena: 12 500 €
Platí od 1. októbra 2016

Predpredaj: 8 500 €
Platí do 30. septembra 2016

Pri kúpe knihy v predpredaji získate EXKLUZÍVNY DAR:


SÚKROMNÚ SKUPINOVÚ PREHLIADKU SIXTÍNSKEJ KAPLNKY MIMO OTVÁRACÍCH HODÍN
S ODBORNÝM VÝKLADOM ZÁSTUPCU VATIKÁNSKEHO MÚZEA
(platí pre 2 osoby, uskutoční sa na jar roku 2017)

Platobné podmienky pri predpredaji:
Úhrada predfaktúry na 50 % sumy vopred, úhrada zvyšných 50 % sumy týždeň pred expedíciou.

Objednávky:

Sixtínsku kaplnku možno kúpiť len prostredníctvom webovej stránky
www.luxusnakniznica.sk

Distribúcia Sixtínskej kaplnky klientom začne v priebehu februára 2017, najneskôr však do 28.2.2017.
(prípadne skôr, podľa dodávky Vatikánskeho múzea a vydavateľstva Scripta Maneant)

?>
Úvod Knihy Odporúčame Marína Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slovanská epopej Leonardo ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík