Všestranný
Raffael

Exkluzívne, ručne viazané vydanie

Objednať

Limitovaná edícia
250 očíslovaných výtlačkov
na Slovensku!

„Raffael v dejinách umenia jedinečne ovláda všetky dokonalosti a jeho génius žiari medzi všetkými vďaka tejto podivuhodnej všestrannosti.“

Johann David Passavant, 1860

Najmladší génius renesancie

Spleť Raffaelovho poznania je nekonečná: maliar, architekt, básnik, dizajnér či kurátor antických pamiatok. Odpoveď na otázku, kým bol Raffael Santi kniha ponúka v 13 kapitolách prostredníctvom jeho celoživotného diela.

Zostavovateľ tejto neoceniteľnej monografie Claudio Strinati vyzdvihuje Raffaelovu všestrannosť originálnym spôsobom. V knihe sa venuje chronologickej postupnosti jeho tvorby, analýze diel, dobovému kontextu a vzťahom so zadávateľmi a žiakmi. Dôraz kladie na oslavu všestrannosti, súčasnosti a večnosti nesmrteľného maestra.

Raffael zosúladil klasickú antiku a renesanciu, osud a ideál, eros a thanatos, duchovnú a politickú moc, vedu a náboženského ducha.

Po mimoriadne úspešných tituloch Nekonečný Leonardo a Dokonalý Michelangelo prichádza v poradí tretia publikácia zo série Vznešená renesancia. Prináša dielo maestra Raffaela Santiho, ktoré je neprekonateľným svedectvom o čistej, vznešenej a dokonalej kráse.

Komplet Všestranný Raffael zahŕňa:

 • exkluzívnu knihu v puzdre (416 strán, 31 x 40 cm)
 • plagát zobrazujúci Sixtínsku Madonu (1512 – 1513)
 • plagát s detailom fresky s názvom Astronómia (1509 – 1511)
 • ručne vyrobenú a číslovanú umeleckú sieťotlač (1 – 250) v mierke 1:1, ktorá predstavuje Raffaelove diela Rytierov sen a Tri Grácie (1504)
 • mincu s portrétom Raffaela
 • rukavice
 • dekrét o vlastníctve

Veľkorysý formát knihy umožňuje vytvoriť si dokonalú predstavu o tvorbe tohto „božského“ maliara. Výpravná monografia prináša kompletnú zbierku Raffaelových slávnych diel, všetky jeho maliarske práce, kresby a dokumenty, ale aj plastiky, architektonické diela a úžitkové umenie.

Veľkosť formátu knihy a zmysel pre tie najjemnejšie detaily vám poskytnú výnimočnú a nevídanú perspektívu. Vnútorná väzba knihy je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte puzdra, s razbou zhotovenou zlatom za tepla. Na vnútornej strane väzby je použitý ručne opracovaný a korkom vyhladený pergamen, podľa postupov zo 16. storočia. Na kvalitnom pergamene nájdete aj 16 strán reprodukcií Raffaelových diel.

Z talianskeho originálu Raffaello Universale (Scripta Maneant, Reggio Emilia 2010) preložili Pavol Štubňa a Alexandra Lenzi Kučmová.
Verše preložila Jana Kantorová-Báliková.

ODJAKŽIVA MAESTRO

Z veľkého umelca výnimočný génius

Raffael svoju kariéru začal ako šestnásťročný, keď sa po predčasnej smrti otca stal vedúcim dielne. Od útlej mladosti mal v rukách dokonalý cit i vynikajúce schopnosti.
Doposiaľ sa nikomu nepodarilo s istotou určiť jeho maestrov a teda v pravom zmysle slova nebol nikoho žiakom.

1500 ‒ 1501, Anjel, fragment oltárneho obrazu
(Paríž, Louvre)

okolo 1500, Prvý známy Autoportrét
(Londýn, British Museum)

okolo 1502, Portrét mladíka (autoportrét?)
(Oxford, Ashmolean Museum)

Monografia podrobne analyzuje umelecké vzťahy Raffaela Santiho s významnými osobnosťami jeho doby. V Ríme sa o jeho slávu postarali pápeži Július II. a Lev X. a vďaka ich objednávkam dosiahol Raffael vrchol svojej kariéry. Publikácia sa venuje aj jeho vzťahom s Leonardom a Michelangelom, no najmä s jeho žiakmi a spolupracovníkmi. Ponúka aj úvahy o tom, aký bol Raffaelov vzťah k ženám. Kto bola La Fornarina, dáma, ktorej namaľoval jeden zo svojich najintímnejších portrétov?

okolo 1520 La Fornarina
(Rím, Galleria Nazionale)

1514 – 1518, Portrét pápeža Leva X. medzi kardinálmi
(Florencia, Galleria degli Uffizi)

1514 - 1515, Portrét Baldassara Castiglioneho
(Paríž, Louvre)

KRÁĽ MAĽBY

Prelomové diela maestra z Urbina

Publikácia Všestranný Raffael okrem kompletného prehľadu najslávnejších diel ponúka emotívny zážitok z nových interpretácií a objavov. Novátorský výskum zohľadňuje doterajšie poznanie i výsledky reštaurátorských prác, a tak prispieva k záchrane zanedbaných alebo nepochopených diel.

Raffael do svojich malieb dokázal sústrediť matematické koncepcie, geometriu a siločiary, ktoré vyjadrujú harmóniu ideálnej krásy. Vnútorná a zmyslová dynamika sa ukrýva v dokonalosti, v povrchu maľby a bez lazúrovania sa sústreďuje a dýcha vo vnemových podnetoch, ktoré má táto kniha za cieľ zozbierať a ponúknuť ako predmet lásky s takou intenzitou a provokáciami, aké môže vyvolať jedine umelecké dielo.

Ukladanie Krista do hrobu

Tomuto strhujúcemu dielu s emotívnym príbehom je venovaná celá kapitola. Čitateľa zaujmú úvahy o motíve jeho vzniku a skvelá odborná analýza, ktorá si všíma aj najmenšie detaily. Množstvo najkvalitnejších reprodukcií a dych vyrážajúcich zväčšenín prevedie čitateľa od prípravných kresieb až po konečný výsledok.

okolo 1506, Ukladanie Krista do hrobu, detail (Rím, Galleria Borghese)

Vatikánske siene

Okrem zážitkových analýz všetkých Siení vo Vatikáne, ktoré Raffael vyzdobil, kniha ponúka detailné opisy zobrazení, príbehov a postáv jednotlivých fresiek.

Aténska škola

Raffael sa po prvýkrát pokúsil o vytvorenie paralely medzi literatúrou (Danteho Božská komédia) a výtvarným umením, ale aj o koncept, v ktorom je univerzálne obsiahnutý svet, kde sa dotýka „nebo a zem“ a kde „nie je nijaké predtým a nijaké potom“.

Heliodorova sieň

Raffaelova Heliodorova sieň je zázrakom umenia. Spojenie medzi Starým a Novým zákonom, ktoré sa stalo základom výzdoby Sixtínskej kaplnky, Raffael interpretuje úplne novým spôsobom v porovnaní so svojimi súčasníkmi - i so samotným Michelangelom. V Heliodorovej sieni sa Raffael oslobodzuje od všetkých vplyvov a potvrdzuje absolútne osobný štýl.

Oslobodenie svätého Petra

V Oslobodení svätého Petra sa Raffael dostal na hranicu svojho umeleckého vývoja. Po tomto vrcholnom diele z neho Lev X. urobil jedného zo svojich najbližších spolupracovníkov.

1512, Štúdia k Oslobodeniu svätého Petra (Florencia, Gabinetto dei disegni e delle stampe Uffizi)

okolo 1512, Oslobodenie svätého Petra, detail

SLÁVNE RAFFAELOVE MADONY

Dokonalosť formy

Znalecké štúdie v knihe porovnávajú najslávnejšie Raffaelove Madony a rozbor tejto témy čitateľovi predstaví jednu z najemblematickejších podôb vrcholnej renesancie.

1513, Sediaca Madona (Madonna della seggiola)
(Florencia, Galleria Pallatina)

okolo 1508, Prípravná kresba k Esterházyho Madone
(Florencia, Gabinetto dei disegni e delle stampe Uffizi)

okolo 1508, Madona s Ježiškom a malým Jánom Krstiteľom (Esterházyho Madona)
(Budapešť, Szépművészeti Múzeum)

 

Sixtínska Madona

Publikácia zaujme príbehom vzniku najslávnejšej z Madon, Sixtínskej Madony, dnes uchovávanej v Drážďanoch.
Od začiatku bola namaľovaná na plátne, čo je pre oltárny obraz v Raffaelových časoch nezvyčajná a tiež pomerne nevhodná technika, a mala pripomínať kult relikvií dvoch svätých – Sixta a Barbary, ktorí sú na obraze zachytení a ktorých telesné ostatky sa nachádzajú v kostole San Sisto v Piacenze.

1512 – 1513, Sixtínska Madona
(Drážďany, Gemäldegalerie)

ZÁHADY AUTORSTVA

Aká je pravda?

Určenie autorstva renesančných diel je niekedy nevyspytateľnou záhadou. Do akej miery je to, čo vidíme, dielom vrcholného maestra a do akej dielom dôsledných žiakov? Tí síce nevynikali genialitou maestra z Urbina, ale boli natoľko schopní, že dokázali kopírovať jeho unikátny štýl.

Freska Požiar v Borgu sa javí ako dokonalý obraz Raffaelovho ideálu klasiky a vystihuje interpretáciu jeho tvorby. Je to však vrcholné dielo maestra Raffela alebo ide o výtvor celej jeho dielne?

1514 – 1517, Detail fresky (Vatikánske paláce)

Dve skice Požiar v Borgu (Viedeň, Albertina)

BOŽSKÝ RAFFAEL

Zobraziť „božstvo“ bolo možno problémom pre Leonarda a výzvou pre Michelangela, no zdá sa, že celkom prirodzeným inštinktom pre maestra z Urbina

Raffael vytvoril továreň na sakrálne umenie: napodobňoval antických umelcov, predovšetkým Vitruvia, aby svet prispôsobil nielen na mieru človeka, ale aj na obraz Boha.
Raffael umrel v deň svojich 37. narodenín, čím spečatil svoj nepreniknuteľný osud, v ktorom mnohí videli zásah Božej vôle. Vraví sa, že Vatikánske paláce sa v okamihu maestrovej smrti triasli, akoby Večné mesto zasiahlo zemetrasenie.

1519, Prípravná štúdia hláv a rúk
k Premeneniu (Oxford, Ashmolean Museum)

1509 - 1511, Astronómia,
freska stropu vo Vatikánskych palácoch (detail)

1504, Zasnúbenie Panny Márie
(Miláno, Pinacoteca di Brera)

Neuveriteľný obraz s nezabudnuteľnou chrámovou maľbou na pozadí. Jedno z najkrajších maliarskych diel talianskeho humanizmu.

RAFAELIZMUS A AVANTGARDY

Posledný z antických a prvý z moderných maliarov

„Iba v oprávnenom obdive Raffaela možno spoznať skutočne veľkých duchov našej doby, pretože Raffael je v najväčšej miere protiakademický, nežne najživší a najfuturistickejší spomedzi estetických archetypov všetkých čias.“
Salvador Dalí

Od Renoira po Picassa, od Modiglianiho po Dalího, velikáni umenia vždy vdychovali rafaelizmu nový život. Raffael neprestáva byť interpretovaný a aktualizovaný až do dnešných dní.

1951, Salvador Dalí: Explózia raffaelovskej hlavy

1954, Salvador Dalí: Najvyššia rýchlosť Raffaelovej Madony

PREKVAPUJÚCE VEDECKÉ OBJAVY

Dáma s jednorožcom

Najnovšie vedecké výskumy potvrdili sériu ohromujúcich faktov týkajúcich sa obrazu Dáma s jednorožcom, ktorý bol až donedávna považovaný za vyobrazenie svätej Kataríny a prisudzovaný iným autorom. Maurizio Seracini prevedie čitateľa pod povrch maľby a otvorí mu dvere k pochopeniu obrazu.

Dáma s jednorožcom

Viditeľné pri prirodzenom svetle v roku 1930, pred reštaurovaním

Prekrytie dvoch verzií obrazu – pred a po reštaurovaní

Röntgenová snímka

Reflektografia

1504, Rytierov sen (Londýn, British Museum)

Kniha ponúka zákulisný pohľad na proces vzniku Raffaelových diel a ukáže, ako maestro „obliekal“ svoje postavy od holej kostry až po odetú figúru s presnou anatómiou a ako prenášal kresbu na plátno pomocou dierkovaných kontúr.

1507, Štúdia kostier a postáv
k Ukladaniu Krista do hrobu
(Londýn, British Museum)

Kým na jednom Raffaelovom diele sledujeme tvrdý a zrnitý štýl, na inom s príbuzným námetom sa javí mäkko a príjemne. Akoby mal dva štetce, ktoré konfrontuje na jedinom obraze.

1513, Dáma so závojom (Florencia, Galleria Palatina)

MAESTRO SPOMEDZI MAESTROV

Za jedinú Raffaelovu maľbu či prostú kresbu na papieri sa vo svete platia rekordné sumy, predstavujúce desiatky miliónov. Podľa jedného výroku je Raffael „nielen nesmrteľný, ale aj všestranný umelec, jediný svojho druhu na tejto planéte, kde sa raz za tisíc rokov narodí hviezda, génius, vrhnutý do vesmíru ako meteor menom Raffael“. Už jeho priateľ Tebaldeo ho v 16. storočí nazval „blahodarnou hviezdou“. Podľa veľkých umelcov sa dnes nazývajú hviezdy a súhvezdia. Názov Raffael nesie dokonca jedna orbitálna stanica talianskej vesmírnej agentúry.

Prelistujte si ukážku knihy

Staňte sa vlastníkom očíslovaného výtlačku exkluzívneho vydania limitovanej edície Všestranný Raffael

Komplet Všestranný Raffael zahŕňa:

 • exkluzívnu knihu v puzdre (416 strán, 31 x 40 cm)
 • plagát zobrazujúci Sixtínsku Madonu (1512 – 1513)
 • plagát s detailom fresky s názvom Astronómia (1509 – 1511)
 • ručne vyrobenú a číslovanú umeleckú sieťotlač (1 - 250)v mierke 1:1, ktorá predstavuje Raffaelove diela Rytierov sen a Tri Grácie (1504)
 • mincu s portrétom Raffaela
 • rukavice
 • dekrét o vlastníctve

Platobné podmienky pri predpredaji: Úhrada zálohovej faktúry v plnej výške po objednaní.

Distribúcia knihy sa začína v júni 2018.

Vyberte si svoje číslo knihy

Cena 990 € (číslovanie 11 - 250)

Cena pre prvých 10 číslovaní:

číslo 11990 €
číslo 21890 €
číslo 31790 €
číslo 41690 €
číslo 51590 €
číslo 61490 €
číslo 71390 €
číslo 81290 €
číslo 91190 €
číslo 101090 €

Limitovaná edícia 250 očíslovaných výtlačkov na Slovensku!
Monografiu Všestranný Raffael si môžete kúpiť
len prostredníctvom webovej stránky www.luxusnakniznica.sk