Metropolitné
Katedrály

objednať

Exkluzívna publikácia vám umožní nahliadnuť do dvoch metropolitných katedrál na Slovensku

LIMITOVANÁ EDÍCIA 300 VÝTLAČKOV

Katedrála
sv.  Martina

v Bratislave

Katedrála
sv.  Alžbety

v Košiciach

Obrazová publikácia zachytáva súčasný stav oboch katedrál zobrazený unikátnou fotografickou technikou. 

Pozývame vás na unikátnu prehliadku gotických metropolitných katedrál. Vďaka jedinečnej fotografickej technike sa môžete kochať detailmi, ktoré voľným okom nikdy neuvidíte. Táto výpravná publikácia vám prinesie neopakovateľný zážitok. 

Katedrála sv. Martina

Katedrála svätého Martina je odvekým symbolom mesta. Impozantný dóm je oslavou Boha a gotický priestor chrámu rozpráva o rozlete ľudského ducha. Táto exkluzívna kniha podáva svedectvo o veľkej katedrále a silných príbehoch ľudí s ňou spojených. Terajšia podoba chrámu, ako ju zachytáva publikácia, je výsledkom estetických a ideových uvažovaní a premien. Katedrála sa z malej rotundy a farského kostola v 13. storočí postupne prestavovala na korunovačný chrám. Trvalo 140 rokov, kým kostol nadobudol veľkolepú podobu. Barokové premeny, dostavby a neskôr regotizácia menili vzhľad dómu až do konca 19. storočia. Už 600 rokov katedrála stojí ako slávny svedok našich dejín. Má v sebe silu ducha stáročí a historických udalostí, ktoré prekonala. Odolala premenám času, vojnám, živelným pohromám i morovým epidémiám. Chrám bol vždy miestom viery, ale aj pevnou súčasťou Prešporka a sprevádzal jeho príbeh od svojho vzniku. 

Katedrála sv. Alžbety 

Jadrom vznikajúceho kráľovského mesta Košice s unikátnym námestím sa stal farský kostol. Katedrála predstavuje pulzujúcu tepnu minulosti aj súčasnosti mesta. Spôsob, akým sa na ňu pozeráme v tejto jedinečnej publikácii spája historickú autentickosť a najnovšie technológie v snahe sprostredkovať čitateľovi výnimočný zážitok. Katedrála svätej Alžbety v Košiciach pútala pozornosť stredovekých uhorských kráľov a košických mešťanov, ktorí stáli za jej výstavbou. Počas bohatej a pohnutej minulosti však bola pre mesto Košice a jeho stredoeurópsky kontext predovšetkým farským kostolom, duchovným centrom mesta pre všetkých, ktorí v ňom žili alebo doň prichádzali. V roku 1804 bol farský Kostol svätej Alžbety povýšený na katedrálu. Ako gotický chrám s titulom katedrály patril k najdôležitejším pamiatkam Uhorského kráľovstva a celej rakúsko-uhorskej monarchie a od roku 1995 je sídelným chrámom košického arcibiskupa metropolitu. 

KOMPLET OBSAHUJE

 • exkluzívnu obrazovú publikáciu (296 strán, rozmer 30,5 × 42 cm), 
 • ozdobnú kazetu s pevným podstavcom potiahnutým zlatým plátnom, zamatovou podložkou a polyakrylátovým krytom, 
 • certifikát originality umeleckého skleného artefaktu, 
 • dekrét o vlastníctve, 
 • biele rukavice.

Reportáže z uvedenia knihy v Dóme sv. Martina v Bratislave a v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

RUČNÁ VÄZBA S UMELEC​KÝM SKLENÝM ARTEFAKTOM

Exkluzívne spracovanie knihy:  

 • Šesťfarebná tlač – hexachróm na papieri Tatami Symbol Ivory 150 g, vytlačené v tlačiarni TBB, a. s., Banská Bystrica.
 • Špeciálna kombinovaná väzba knihy z pravej kože a zlatého plátna razeného slepotlačou.
 • Na prednej obálke ručne vložený limitovaný sklený reliéf maľovaný 24-karátovým zlatom od umelca Achilleasa Sdoukosa s certifikátom originality – každý kus je originálnym ručne vyrobeným umeleckým dielom.
 • Unikátna zlatá oriezka so zlatou potlačou.
 • Väzba šitá bavlnenou niťou, spevnená koženým kapitálikom a štyrmi väzmi na koženom chrbte, razba zhotovená zlatou fóliou za tepla.
 • Každý výtlačok je ručne viazaný v kníhviazačskej dielni Richard Mayer v Esslingene.
 • Každý výtlačok je ručne číslovaný kaligrafom.

UMELECKÝ ARTEFAKT – SKLENENÝ RELIÉF MAĽOVANÝ 24-KARÁTOVÝM ZLATOM

Priezory vo väzbe knihy Metropolitné katedrály som tvoril s myšlienkami na línie, tvary a architektonické detaily gotického slohu. V prevedení mojej technológie ta­veného skla maľovaného 24-karátovým zlatom som navodil novodobú atmosféru inšpirovanú starými vitrážami v gotických katedrálach. Taktiež plasticita a zotave­ný reliéf posunul toto malé unikátne dielo do ďalšej roviny, keďže každý jeden kus limitovanej série je ručne spracované originálne dielo. 

Achilleas Sdoukos 

viac www.achilleas.glass

OČARUJÚCE FOTOGRAFIE

Prejdite kurzorom po fotografii, kliknite a prezrite si všetky detaily

Fotografie oboch chrámov vytvoril svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek. Použitím špeciálnych osvetľovacích telies, najkvalitnejšej optiky Canon. Vďaka svojmu kumštu vyhotovil unikátne snímky, pri ktorých má divák nástojčivý pocit, že sa nepozerá na fotografiu, ale na skutočný trojrozmerný predmet. Na záberoch je možné vidieť aj tie najmenšie detaily sôch, dokonca aj zrniečka prachu. O náročnú postprodukciu a prípravu na tlač technikou šesťfareb­nej tlače hexachrom sa postarala Jana Drneková.

Crux regat intrantes sic regat egredientes.

Nech kríž usmerňuje rovnako vchádzajúcich, 
ako aj vychádzajúcich

Pri príležitosti ďakovnej púte vo Vatikáne odovzdali Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita bratislavskej arcidiecézy, Bernard Bober, arcibiskup metropolita košickej arcidiecézy, Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy a Vladimír Grežo do rúk Svätého otca prvú, ručne číslovanú publikáciu Metropolitné katedrály za prítomnosti viac ako štyritisíc veriacich.  

 zdroj:  www.vaticannews.va

autori

doprajte si zážitok

metropolitné katedrály
začíname expedovať
začiatkom júna 2022

objednať

Vyberte si číslo svojej
knihy 1 - 300

cena  1500 €

Publikáciu je možné kúpiť
len cez portál luxusnakniznica.sk

Jan William Drnek

Uznávaný profesionál sa fotografii venuje už viac ako 50 rokov. Ako jeden z mála fotografov ovláda perfektne všetky fázy vývoja fotografie – od teórie ľudskej percepcie, snímania, digitálnej postprodukcie cez tlač až po adjustáciu. Je popredným svetovým odborníkom na správu farieb tlačových technológií, členom skupiny Co​​loratti, skupiny renomovaných svetových fotografov a odborníkov na správu farieb tzv. colorguru a tiež členom Asociácie profesionálnych fotografov. Svoje vedomosti odovzdáva študentom v špecializovaných programoch na Katedre grafického dizajnu britskej univerzity Prague College. Vo svojej tvorbe sa zameriava na náročné techniky panoramatickej veľkoformátovej fotografie s vysokým rozlíšením a na techniku HDR. Publikuje odborné články najmä z oblasti color managementu, usporadúva prednášky a workshopy zamerané predovšetkým na color management, technicky náročnú krajinársku fotografiu a postprodukciu.

J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.,

Bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre. Je vnukom kňaza Jozefa Haľka, prvého gréckokatolíckeho farára v Bratislave. Po gymnáziu študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Po viacnásobnom neprijatí na bohosloveckú fakultu pracoval ako robotník v Bratislavských vodárňach a ako vychovávateľ v Ústave sociálnej starostlivosti. Za kňaza bol vysvätený 4. júla 1994 v Trnave. Od roku 1997 bol poverený pastoráciou veriacich pre Bratislavu hovoriacich po maďarsky. V tom istom roku začal vyučovať cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2006 je docentom na Katedre cirkevných dejín. V roku 2000 získal doktorát na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme. V roku 2009 bol pápežom Benediktom XVI. menovaný za kaplána jeho Svätosti. V roku 2013 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Je autorom mnohých publikácií, jednou z nich je aj kniha o histórii Dómu sv. Martina. 

Ing. Vladimír Grežo 

Spisovateľ, autor literárnych textov, poviedok, esejí, sci-fi poviedok a cestopisov. Venuje sa zároveň publicistike. Napísal viac ako sto scenárov pre televízne relácie a dva celovečerné dokumentárne filmy. Pravidelne publikuje texty v časopisoch a v online prostredí. Je autorom rozhlasových hier. Vyštudoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, svoje vzdelanie si doplnil štúdiom životného prostredia na Prírodovedeckej fakulte UK a štúdiom občianskej spoločnosti na Univerzite John´s Hopkins v Spojených štátoch amerických. Založil a riadil eventovú agentúru Point Art Pro, neskôr mestskú organizáciu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), znovu obnovil a bol riaditeľom Mestského divadla (MDPOH). Je zakladateľom a predsedom predstavenstva Bratislava Tourist Board a expertom hlavného mesta Bratislava pre zahraničie a cestovný ruch.

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

Historička, pôsobí vo Východoslovenskej galérii v Košiciach ako vedúca úseku odborných činností. Je absolventku magisterského a doktorandského štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej a dizertačnej práci sa zaoberala kultom sv. Alžbety Uhorskej a stredovekými dejinami katedrály sv. Alžbety v Košiciach. Venuje sa problematike výskumu rôznych tém kultúrneho dedičstva. Pôsobí v redakčnej rade vedeckého časopisu Archívny almanach a je členkou Komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí Slovenska. Pripravila výstavu reštaurátorského diela Márie Spoločníkovej (Východoslovenská galéria, 2017), ktorá bola nominovaná na národnú cenu ICOMOS – Dedičstvo pre budúcnosť 2017. Za výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov v Jasove (Východoslovenská galéria, 2020 – 2021) získala ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 v kategórii expozícia – výstava a tiež cenu Rady galérií Slovenska Biela kocka. 

PhDr. Mária Novotná 

Historička umenia, študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Spišskom múzeu v Levoči ako riaditeľka a kurátorka diel starého umenia. Venuje sa metodike reštaurovania a výskumu diel stredovekého umenia vrátane diela Majstra Pavla z Levoče.  V spolupráci s PhDr. Alenou Piatrovou, PhD., v  roku 2016 realizovala výstavu Tesori gotici dalla Slovacchia. L'arte del tardo medioevo in Slovacchia v prezidentskom paláci Qurinale v Ríme a v roku 2017 výstavu diela Majstra Pavla z Levoče na Bratislavskom hrade. Je spoluautorkou viacerých monografií, založila ročenku múzea Acta Musaei Scepusiensis a je jej editorkou. S vydavateľstvom Ikar spolupracovala aj na luxusnom vydaní Biblie s fotografiami diela Majstra Pavla z Levoče. 

Mgr. Art Mária Rojko 

Grafická dizajnérka, študovala u Stanislava Stankóciho a Pavla Chomu na VŠVU, v súčasnosti pracuje ako freelancerka a kurátorka v oblasti ilustrácie, spolupracuje s vydavateľstvami Artforum, Buvik, Ikar, Divadelný ústav, Albatros, LIC, Slovart a i. Jej knihy získali niekoľko ocenení Najkrajšia a najlepšia kniha roka. Spolupracuje aj s hudobnými vydavateľstvami Slnko Records (Zuzana Homolová, Miloš Železňák, Longital, Jana Kirschner), Opus, Hevhetia. Okrem toho sa venuje tvorbe firemných identít, tvorbe určenej pre deti a v portfóliu má viacero redizajnov časopisov (Nota Bene, Báječná žena a i.). Za detské časopisy Včielka a Zornička získala nomináciu Národnej ceny za dizajn 2011. Voľný čas venuje podpore domácej ilustrácie, stojí za založením Asociácie ilustrátorov ASIL, občianskeho združenia TOTO! – kultúrne ihrisko a TOTO! je galéria. Od roku 2016 je aj spolu zakladajúcou členkou Únie grafických dizajnérov Slovenska.

Úvod Knihy
Exkluzívne knihy Limitované Luxusné edície TOPsellery Móda Cestovanie Dizajn Kuchyňa Umenie Slovenské a české knihy Encyklopédie
Odporúčame Marína Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slo​vanská epopej Leonardo da Vinci - Anatomický atlas Vyznania ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste
Modlitebník 2023 Kamil Peteraj - Vyznania Karel Jaromír Erben - Kytice Karel Hynek Mácha - Máj POÉZIA V KROJOCH SEN MENOM LÁSKA VEĽKÝ ATLAS SVETA VELIKÁN MICHELANGELO Biblie s dielom Majstra Pavla Rodinná Biblia POSLEDNÝ BOHÉM Oltáre Pod krídlami GLÓBUS & ATLAS Harry Potter box Leonardo 500 Luxusná edícia HARMÓNIA VEĽKÉHO SVETA MISSONI STÁLE ŤA MAŤ Sixtínska kaplnka OTTO Leonardo Michelangelo VŠESTRANNÝ RAFFAEL
Luxusná knižnica
O projekte Novinky emailom Obchodné podmienky Kontakt
Prihlásenie Košík