VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI

VEĽKOLEPÝ
BOTTICELLI

Exkluzívne, ručne viazané vydanie

OBJEDNAŤ

Limitovaná edícia
150 očíslovaných výtlačkov
na Slovensku!

Sandro Botticelli, vlastným menom Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (Florencia 1445 – Florencia 1510) vari najvýraznejšie stelesňuje maľbu celej renesančnej epochy, ktorú splodilo činorodé hlavné mesto Toskány.

MALIAR LYRICKEJ MELANCHÓLIE
I NÁBOŽENSKÉHO PÁTOSU

Edícia Vznešená renesancia sa rozrastá o ďalší unikátny zväzok. ​Náročná umelecká monografia sa precíznym spôsobom venuje nezameniteľnej a nápaditej maliarskej tvorbe Sandra Botticelliho. Približuje jeho jedinečnú a príznačnú umeleckú osobnosť, ktorej talent a majstrovstvo pripravilo pôdu pre vyvrcholenie talianskej renesancie v tvorbe ďalšej, titanskej generácie umelcov na čele s Leonardom, Raffaelom a Michelangelom.

Autoportrét Botticelliho. Výrez z obrazu
Poklona kráľov (Uffizi, Florencia), 1475 – 1476

 

Venuša a Mars (The National Gallery, Londýn), 1482 – 1484

 

 

Komplet VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI obsahuje:

 • exkluzívnu knihu v puzdre (424 strán, rozmer 30,8 × 40 cm),
 • plagát Portrét mladého muža,
 • plagát Zrodenie Venuše,
 • rukavice,
 • dekrét o vlastníctve.

Exkluzívne spracovanie knihy:

 • Väzba je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte, razba zhotovená zlatou fóliou za tepla.
 • Každý výtlačok je ručne viazaný v kníhviazačskej dielni Richard Mayer v Esslingene.
 • Na väzbe knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov používaných v šestnástom storočí.
 • Vytlačené štvorfarebne na papieri GardaMatt Art, 200 g, v tlačiarni TBB, a. s., Banská Bystrica.

 

Historik umenia Giancarlo Benevolo, renomovaný znalec Botticelliho diela, vo veľkolepej monografii dopĺňa staršie i najnovšie poznatky vlastným bádaním. V ucelenom knižnom diele podáva plastický obraz o nenapodobiteľnom maliarovom umení a o jeho obrovskom prínose aj na pozadí širších spoločensko-historických súvislostí.

Exkluzívne vydanie obsahuje reprodukcie všetkých významných Botticelliho diel a stane sa neoceniteľnou studnicou poznania nielen pre znalcov umenia, ale aj širšie publikum so záujmom o výtvarnú kultúru svetového významu.

Žiadny iný umelec nevytvoril tak očarujúce obrazy, naplnené étericky nežným pôvabom a melodickou krásou plynulých plavných línií, ako to dokázal Botticelli – tvorca osobitej odnože renesančnej maľby na pomedzí sna a skutočnosti, poézie a kresťanského zanietenia.

Sandro Botticelli sa stal ikonickou postavou renesančnej maľby, pokračovateľom duchovného odkazu zakladateľskej generácie otcov renesancie Brunelleschiho, Masaccia a Donatella.

CITOM ROZOCHVENÝ BOTTICELLIHO ŠTÝL

Madona s dieťaťom a sv. Jánom Krstiteľom, tzv. Madona del Roseto
(Louvre, Paríž), asi 1468

Renesančné umenie, orientované na obrodu antického umenia a kultúry, sa zrodilo ruka v ruke s humanizmom v priebehu 15. storočia v hlavnom meste Toskánska, ktoré si dlhý čas udržiavalo výnimočné postavenie.

Levím podielom sa o to zaslúžil aj Sandro Botticelli, spoločne s celou plejádou ďalších výnimočných majstrov, ktorí uspokojovali priam nenásytné umelecko-reprezentatívne potreby prudko rozvíjajúceho sa obchodného a finančného centra, ako aj vysoké kultúrno-duchovné nároky popredných, najmä podnikateľsko-bankárskych vrstiev florentskej mestskej spoločnosti.

Florentský rodák, žiak Fra Filippa Lippiho zaujal výnimočné, priam určujúce miesto v poslednej tretine 15. storočia, počnúc raným obdobím dozrievania, ktoré rýchlo vyústilo do úspešnej zrelosti a popularity.

Zanietený maliar vzájomne prepojil rozličné podnety a vďaka vlastnej umeleckej senzibilite dospel k osobitému, citom rozochvenému botticellovskému umeleckému štýlu, ktorý mal naplniť ideály kultivovaných mecénov umenia (na čele s Mediciovcami).


Počiatky jeho tvorby sa spájajú predovšetkým s kresťanskými náboženskými námetmi, ktorých najpôsobivejšiu zložku tvoria nežné zobrazenia zasnívaných Madon s Ježiškom, presiaknuté vrúcnym citom a lyrickým nábojom.

Náboženská tematika umelca neopustí celý život a nakonieck vyústi – pod vplyvom burcujúcich kázní dominikánskeho fratra Savonarolu – do dramatických kompozícií Oplakávania či Ukladania Krista do hrobu, vyjadrujúcich bolestnú drámu vykúpenia a Ježišovho nadprirodzeného pôvodu.


Poklona kráľov (Uffizi, Florencia), 1475 – 1476

 

BÁSNIK ŠTETCA

Na vrchole svojej kariéry rozvinul Botticelli, ťažiaci z poznatkov krúžku humanistických literátov pri medicejskom dvore a z ich neoplatónskej filozofie, svoj príznačný ladný lineárno-ornamentálny štýl skrášľujúci realitu okolitého sveta a povyšujúci maľbu na „nemú poéziu“, ako sa o nej vyjadril Leonardo da Vinci, takisto zasiahnutý jemnocitom botticelliovského umeleckého odkazu.

Nezvyčajná poeticko-lyrická sila robí z Botticelliho skutočne jedného z najväčších básnikov štetca všetkých dôb. Charakterizuje ho vášnivá záľuba v dynamických, zato však plynulých líniách, nespútaná fantázia umeleckej obrazotvornosti a k tomu všetkému nežný lyrický náboj, chvejivý ako rozviate ostré línie majstrových tvarov, postáv a drapérií.

Botticelli Primavera (Uffizi, Florencia), asi 1483 – 1485
Primavera (Uffizi, Florencia), asi 1483 – 1485

Botticelliho tvorivý prínos sa netýkal iba maľby na drevenej či ojedinele aj plátennej podložke. Dosiahol vysoké uznanie aj ako maliar nástenných malieb (tri veľkoplošné fresky v Sixtínskej kaplnke v Ríme), návrhár nábytkových intarzií (vo Vojvodskom paláci v Urbine) a ilustrátor Danteho Božskej komédie.

Botticelli Zrodenie Venuše (Uffizi, Florencia), asi 1484 – 1485
Zrodenie Venuše (Uffizi, Florencia), asi 1484 – 1485

 

Botticelli Portrét mladej ženy 1
Portrét mladej ženy (Simonetta Vespucci?), (Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt nad Mohanom),
1480 – 1485.
Botticelli Portrét mladej ženy 2
Portrét mladej ženy (Simonetta Vespucci?), (Gemäldegalerie, Berlín), asi 1480.

Po školení u Fra Filippa Lippiho, po ktorom zdedil spirituálny lyrický náboj, obohatil svoj výrazový potenciál novými podnetmi florentského umenia, predovšetkým poučením z Verocchia. Šťastné obdobie tvorivého rozmachu umelcovej tvorby a rozkvetu rodného mesta prerušilo vystúpenie dominikánskeho kazateľa Savonarolu, ktorého mravokárne kázne celkom zmenili duchovnú atmosféru v meste na Arne a natrvalo zasiahli aj nábožensky založeného umelca. Od konca 80. rokov celkom zanecháva profánne mytologické námety a až do konca života sa takmer výlučne venuje iba kresťanským výjavom, ktoré spodobuje s novým zápalom a vrúcnym citovým zaujatím úprimného kajúcnika.

 

Botticelli Portrét Giuliana de’Medici
Portrét Giuliana de’Medici (National Gallery of Art, Washington), asi 1478 – 1479
Botticelli Portrét mladej ženy 2

 

 

Botticelli Madona Magnificat

Madona Magnificat (Uffizi, Florencia), 1482 – 1483

 

Botticelli Oplakávanie mŕtveho Krista
Oplakávanie mŕtveho Krista (Alte Pinakothek, Mníchov), asi 1490 – 1492

 

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU KNIHY

Prejdite kurzorom po fotografii a prezrite si všetky detaily

STAŇTE SA VLASTNÍKOM OČÍSLOVANÉHO VÝTLAČKU EXKLUZÍVNEHO VYDANIA PUBLIKÁCIE VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI

Komplet VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI obsahuje:

 • exkluzívnu knihu v puzdre (424 strán, rozmer 30,8 × 40 cm),
 • plagát Portrét mladého muža,
 • plagát Zrodenie Venuše,
 • rukavice,
 • dekrét o vlastníctve.

Distribúcia knihy sa začína v novembri 2021.

VYBERTE SI SVOJE ČÍSLO KNIHY

Cena 990 € (číslovanie 11 - 150)

Cena pre prvých 10 číslovaní:

číslo 11990 €
číslo 21890 €
číslo 31790 €
číslo 41690 €
číslo 51590 €
číslo 61490 €
číslo 71390 €
číslo 81290 €
číslo 91190 €
číslo 101090 €

Limitovaná edícia 150 očíslovaných výtlačkov na Slovensku!
Publikáciu VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI si môžete kúpiť
len prostredníctvom portálu luxusnakniznica.sk

Úvod Knihy Odporúčame Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slovanská epopej Leonardo ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík