VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI

VEĽKOLEPÝ
BOTTICELLI

Exkluzívne, ručne viazané vydanie

OBJEDNAŤ

Limitovaná edícia
150 očíslovaných výtlačkov
na Slovensku!

Sandro Botticelli, vlastným menom Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi (Florencia 1445 – Florencia 1510) vari najvýraznejšie stelesňuje maľbu celej renesančnej epochy, ktorú splodilo činorodé hlavné mesto Toskány.

MALIAR LYRICKEJ MELANCHÓLIE
I NÁBOŽENSKÉHO PÁTOSU

Edícia Vznešená renesancia sa rozrastá o ďalší unikátny zväzok. ​Náročná umelecká monografia sa precíznym spôsobom venuje nezameniteľnej a nápaditej maliarskej tvorbe Sandra Botticelliho. Približuje jeho jedinečnú a príznačnú umeleckú osobnosť, ktorej talent a majstrovstvo pripravilo pôdu pre vyvrcholenie talianskej renesancie v tvorbe ďalšej, titanskej generácie umelcov na čele s Leonardom, Raffaelom a Michelangelom.

Autoportrét Botticelliho. Výrez z obrazu
Poklona kráľov (Uffizi, Florencia), 1475 – 1476

 

Venuša a Mars (The National Gallery, Londýn), 1482 – 1484

 

 

Komplet VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI obsahuje:

 • exkluzívnu knihu v puzdre (424 strán, rozmer 30,8 × 40 cm),
 • plagát Portrét mladého muža,
 • plagát Zrodenie Venuše,
 • rukavice,
 • dekrét o vlastníctve.

Exkluzívne spracovanie knihy:

 • Väzba je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte, razba zhotovená zlatou fóliou za tepla.
 • Každý výtlačok je ručne viazaný v kníhviazačskej dielni Richard Mayer v Esslingene.
 • Na väzbe knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov používaných v šestnástom storočí.
 • Vytlačené štvorfarebne na papieri GardaMatt Art, 200 g, v tlačiarni TBB, a. s., Banská Bystrica.

 

Historik umenia Giancarlo Benevolo, renomovaný znalec Botticelliho diela, vo veľkolepej monografii dopĺňa staršie i najnovšie poznatky vlastným bádaním. V ucelenom knižnom diele podáva plastický obraz o nenapodobiteľnom maliarovom umení a o jeho obrovskom prínose aj na pozadí širších spoločensko-historických súvislostí.

Exkluzívne vydanie obsahuje reprodukcie všetkých významných Botticelliho diel a stane sa neoceniteľnou studnicou poznania nielen pre znalcov umenia, ale aj širšie publikum so záujmom o výtvarnú kultúru svetového významu.

Žiadny iný umelec nevytvoril tak očarujúce obrazy, naplnené étericky nežným pôvabom a melodickou krásou plynulých plavných línií, ako to dokázal Botticelli – tvorca osobitej odnože renesančnej maľby na pomedzí sna a skutočnosti, poézie a kresťanského zanietenia.

Sandro Botticelli sa stal ikonickou postavou renesančnej maľby, pokračovateľom duchovného odkazu zakladateľskej generácie otcov renesancie Brunelleschiho, Masaccia a Donatella.

CITOM ROZOCHVENÝ BOTTICELLIHO ŠTÝL

Madona s dieťaťom a sv. Jánom Krstiteľom, tzv. Madona del Roseto
(Louvre, Paríž), asi 1468

Renesančné umenie, orientované na obrodu antického umenia a kultúry, sa zrodilo ruka v ruke s humanizmom v priebehu 15. storočia v hlavnom meste Toskánska, ktoré si dlhý čas udržiavalo výnimočné postavenie.

Levím podielom sa o to zaslúžil aj Sandro Botticelli, spoločne s celou plejádou ďalších výnimočných majstrov, ktorí uspokojovali priam nenásytné umelecko-reprezentatívne potreby prudko rozvíjajúceho sa obchodného a finančného centra, ako aj vysoké kultúrno-duchovné nároky popredných, najmä podnikateľsko-bankárskych vrstiev florentskej mestskej spoločnosti.

Florentský rodák, žiak Fra Filippa Lippiho zaujal výnimočné, priam určujúce miesto v poslednej tretine 15. storočia, počnúc raným obdobím dozrievania, ktoré rýchlo vyústilo do úspešnej zrelosti a popularity.

Zanietený maliar vzájomne prepojil rozličné podnety a vďaka vlastnej umeleckej senzibilite dospel k osobitému, citom rozochvenému botticellovskému umeleckému štýlu, ktorý mal naplniť ideály kultivovaných mecénov umenia (na čele s Mediciovcami).


Počiatky jeho tvorby sa spájajú predovšetkým s kresťanskými náboženskými námetmi, ktorých najpôsobivejšiu zložku tvoria nežné zobrazenia zasnívaných Madon s Ježiškom, presiaknuté vrúcnym citom a lyrickým nábojom.

Náboženská tematika umelca neopustí celý život a nakonieck vyústi – pod vplyvom burcujúcich kázní dominikánskeho fratra Savonarolu – do dramatických kompozícií Oplakávania či Ukladania Krista do hrobu, vyjadrujúcich bolestnú drámu vykúpenia a Ježišovho nadprirodzeného pôvodu.


Poklona kráľov (Uffizi, Florencia), 1475 – 1476

 

BÁSNIK ŠTETCA

Na vrchole svojej kariéry rozvinul Botticelli, ťažiaci z poznatkov krúžku humanistických literátov pri medicejskom dvore a z ich neoplatónskej filozofie, svoj príznačný ladný lineárno-ornamentálny štýl skrášľujúci realitu okolitého sveta a povyšujúci maľbu na „nemú poéziu“, ako sa o nej vyjadril Leonardo da Vinci, takisto zasiahnutý jemnocitom botticelliovského umeleckého odkazu.

Nezvyčajná poeticko-lyrická sila robí z Botticelliho skutočne jedného z najväčších básnikov štetca všetkých dôb. Charakterizuje ho vášnivá záľuba v dynamických, zato však plynulých líniách, nespútaná fantázia umeleckej obrazotvornosti a k tomu všetkému nežný lyrický náboj, chvejivý ako rozviate ostré línie majstrových tvarov, postáv a drapérií.

Botticelli Primavera (Uffizi, Florencia), asi 1483 – 1485
Primavera (Uffizi, Florencia), asi 1483 – 1485

Botticelliho tvorivý prínos sa netýkal iba maľby na drevenej či ojedinele aj plátennej podložke. Dosiahol vysoké uznanie aj ako maliar nástenných malieb (tri veľkoplošné fresky v Sixtínskej kaplnke v Ríme), návrhár nábytkových intarzií (vo Vojvodskom paláci v Urbine) a ilustrátor Danteho Božskej komédie.

Botticelli Zrodenie Venuše (Uffizi, Florencia), asi 1484 – 1485
Zrodenie Venuše (Uffizi, Florencia), asi 1484 – 1485

 

Botticelli Portrét mladej ženy 1
Portrét mladej ženy (Simonetta Vespucci?), (Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt nad Mohanom),
1480 – 1485.
Botticelli Portrét mladej ženy 2
Portrét mladej ženy (Simonetta Vespucci?), (Gemäldegalerie, Berlín), asi 1480.

Po školení u Fra Filippa Lippiho, po ktorom zdedil spirituálny lyrický náboj, obohatil svoj výrazový potenciál novými podnetmi florentského umenia, predovšetkým poučením z Verocchia. Šťastné obdobie tvorivého rozmachu umelcovej tvorby a rozkvetu rodného mesta prerušilo vystúpenie dominikánskeho kazateľa Savonarolu, ktorého mravokárne kázne celkom zmenili duchovnú atmosféru v meste na Arne a natrvalo zasiahli aj nábožensky založeného umelca. Od konca 80. rokov celkom zanecháva profánne mytologické námety a až do konca života sa takmer výlučne venuje iba kresťanským výjavom, ktoré spodobuje s novým zápalom a vrúcnym citovým zaujatím úprimného kajúcnika.

 

Botticelli Portrét Giuliana de’Medici
Portrét Giuliana de’Medici (National Gallery of Art, Washington), asi 1478 – 1479
Botticelli Portrét mladej ženy 2

 

 

Botticelli Madona Magnificat

Madona Magnificat (Uffizi, Florencia), 1482 – 1483

 

Botticelli Oplakávanie mŕtveho Krista
Oplakávanie mŕtveho Krista (Alte Pinakothek, Mníchov), asi 1490 – 1492

 

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU KNIHY

Prejdite kurzorom po fotografii a prezrite si všetky detaily

STAŇTE SA VLASTNÍKOM OČÍSLOVANÉHO VÝTLAČKU EXKLUZÍVNEHO VYDANIA PUBLIKÁCIE VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI

Komplet VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI obsahuje:

 • exkluzívnu knihu v puzdre (424 strán, rozmer 30,8 × 40 cm),
 • plagát Portrét mladého muža,
 • plagát Zrodenie Venuše,
 • rukavice,
 • dekrét o vlastníctve.

Distribúcia knihy sa začína v novembri 2021.

VYBERTE SI SVOJE ČÍSLO KNIHY

Cena 990 € (číslovanie 11 - 150)

Cena pre prvých 10 číslovaní:

číslo 11990 €
číslo 21890 €
číslo 31790 €
číslo 41690 €
číslo 51590 €
číslo 61490 €
číslo 71390 €
číslo 81290 €
číslo 91190 €
číslo 101090 €

Limitovaná edícia 150 očíslovaných výtlačkov na Slovensku!
Publikáciu VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI si môžete kúpiť
len prostredníctvom portálu luxusnakniznica.sk

Úvod Knihy Odporúčame METROPOLITNÉ KATEDRÁLY MÁJ FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO POÉZIA V KROJOCH VŠESTRANNÝ RAFFAEL BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík