Exkluzívna limitovaná publikácia Vám predstaví túto
jedinečnú katedrálu od najstarších čias až po súčasnosť.

Nové unikátne
dielo o klenote
Košíc

Limitovaná publikácia prevedie čitateľa Dómom svätej Alžbety, jeho dejinami, vzácnymi pamiatkami či obrazmi a zároveň očarí technicky precíznymi fotografickými zábermi.

Oltár z diaľky, Dóm svätej Alžbety

Výnimočné
fotografie
sprostredkúvajú
realitu vernú
pohľadu ľudského
oka. Niektoré
detaily uvidíte
lepšie než voľným
zrakom priamo
v katedrále.

Portrét, Dóm svätej Alžbety

Nahliadnite do detailov
a krás košickej katedrály

Hlavný oltár
Oltár Navštívenia Panny Márie
Severný portál
Tabuľová maľba z hlavného oltára
Oltár Metercie
Oltár klaňania troch kráľov

Dóm svätej
Alžbety

sprevádzal mesto Košice storočiami, keď sa pod vplyvom novosti a zbožnosti aktuálneho obdobia pretváral podobami príslušného výtvarného slohu. Stal sa nezameniteľným znakom panorámy Košíc. Architektúra kostola tesne spätá s celkom mesta účinkovala ako mocný fenomén počas jednotlivých historických období. Až dodnes stále odznova ovplyvňuje život mesta s prichádzajúcimi generáciami jeho obyvateľov a návštevníkov.

Oltár

Prelistujte si ukážku knihy

Ako vznikali
fotografie

Fotografie vytvoril svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek. Použitím špeciálnych osvetľovacích telies, najkvalitnejšej optiky Canon.

Vďaka svojmu kumštu vyhotovil unikátne snímky, pri ktorých má divák nástojčivý pocit, že sa nepozerá na fotografiu, ale na skutočný trojrozmerný predmet. Na záberoch je možné vidieť aj tie najmenšie detaily sôch, dokonca aj zrniečka prachu.

O náročnú postprodukciu a prípravu na tlač technikou šesťfarebnej tlače hexachrom sa postarala Jana Drnková.

Fotenie

Autori

Katarína Nádaská

Historička, pôsobí vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Je absolventkou magisterského a doktorandského štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej a dizertačnej práci sa zaoberala kultom sv. Alžbety Uhorskej a stredovekými dejinami dómu sv. Alžbety v Košiciach. Venuje sa problematike výskumu rôznych tém kultúrneho dedičstva. Pripravila výstavu reštaurátorského diela Márie Spoločníkovej (Východoslovenská galéria, 2017), ktorá bola nominovaná na národnú cenu ICOMOS – Dedičstvo pre budúcnosť 2017. Za výstavu Umením a slovom, kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov v Jasove (Východoslovenská galéria, 2020 – 2021) získala ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2020 v kategórii expozícia – výstava a tiež cenu Rady galérií Slovenska Biela kocka.
 
 

Jan William Drnek

Uznávaný profesionál sa fotografii venuje už viac ako 50 rokov. Ako jeden z mála fotografov ovláda perfektne všetky fázy vývoja fotografie – od teórie ľudskej percepcie, snímania, digitálnej postprodukcie cez tlač až po adjustáciu. Je popredným svetovým odborníkom na správu farieb tlačových technológií, členom skupiny Coloratti, skupiny renomovaných svetových fotografov a odborníkov na správu farieb tzv. colorguru a tiež členom Asociácie profesionálnych fotografov. Svoje vedomosti odovzdáva študentom v špecializovaných programoch na Katedre grafického dizajnu britskej univerzity Prague College. Vo svojej tvorbe sa zameriava na náročné techniky panoramatickej veľkoformátovej fotografie s vysokým rozlíšením a na techniku HDR. Publikuje odborné články najmä z oblasti color managementu, usporadúva prednášky a workshopy zamerané predovšetkým na color management, technicky náročnú krajinársku fotografiu a postprodukciu.

Jana Drnková ml.

Vyštudovala odbor grafcký dizajn na univerzite Prague College a následne prešla niekoľkými pražskými agentúrami zameriavajúcimi sa na obalový dizajn a marketing. V súčasnej dobe sa pohybuje prevažne v knižnom odbore a v spolupráci s ďalšími odborníkmi vytvára limitované veľkoformátové fotografické tituly. Na projektoch má na starosti kontrolu dát počas náročných fotografických procesov, následnú postprodukciu zhotovených fotografií a tiež grafický návrh spoločne so sadzbou. Ďalej sa venuje tvorbe log a identít, koncepcii a grafickému spracovaniu výstav, návrhom a výrobe drobných grafických materiálov vrátane ich ručnej produkcie.

Viera je láska, preto tvorí poéziu a tvorí hudbu.
Viera je radosť, preto tvorí krásu.
Katedrály nie sú stredovekými pamiatkami,
ale domami života, kde sa cítime „ako doma“.
Stretávame Boha a stretávame sa navzájom.

Pápež Benedikt XVI.
generálna audiencia v Aule Pavla VI., Vatikán 21. máj 2008

Dóm svätej
Alžbety

Vyberte si z dvoch variantov knihy:

Dóm svätej Alžbety - ručne viazaná v koži

Dóm svätej
Alžbety
ručne viazaná v koži

cena
500 €
čísla knihy
1 – 111
Dóm svätej Alžbety - klasická verzia

Dóm svätej
Alžbety
klasická verzia

cena
169 €
čísla knihy
1 – 333
Úvod Knihy Odporúčame Marína Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slovanská epopej Leonardo ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík