Leonardo da Vinci - Anatomický atlas

Leonardo da Vinci
Anatomický atlas

Exkluzívne, ručne viazané vydanie

 

OBJEDNAŤ

Limitovaná edícia
250 očíslovaných výtlačkov
na Slovensku!

Leonardo da Vinci, celým menom Leonardo di ser Piero da Vinci (Anchiano 1452 – 1519 Amboise),
umelec, ktorý sa počas svojej kariéry stal anatómom vyzbrojeným filozofickým zmýšľaním.

UMELEC A FILOZOF ĽUDSKÉHO TELA

X.16. Štúdie kostí hrudníka, panvy a nôh

Leonardo da Vinci – maliar, sochár, architekt, prírodovedec, hudobník, spisovateľ, vynálezca a konštruktér, génius s rukami umelca a mysľou vedca, nám už pred viac ako 500 rokmi za sebou zanechal poznatky, ktorých odkaz je dodnes predmetom vytrvalého skúmania a štúdií. Edícia Vznešená renesancia nám jeden z týchto jeho odkazov prináša vo fascinujúcej a unikátnej výpravnej publikácii Anatomický atlas, v ktorej môžeme skúmať Leonardove anatomické štúdie a jeho pohľad na ľudské telo v komplexnej zbierke všetkých fólií z Windsoru.

Leonardove anatómie v tejto publikácii však nie sú rozoberané ako latentný príspevok k lekárskej vede, ale ako kultúrne a osobné výtvory, ktoré sa spájajú s filozofickou a teologickou oblasťou, najmä vtedy, keď Leonardo opisuje fungovanie ľudského tela ako úžasný stroj či mechanizmus.

 

„Toto moje predstavenie ľudského tela ti bude demonštrované tak,
akoby si mal pred sebou skutočného človeka.“
Leonardo da Vinci

 

Komplet ANATOMICKÝ ATLAS obsahuje:

  • exkluzívnu knihu v puzdre (392 strán, rozmer 30,8 × 40 cm),
  • rukavice,
  • certifkát originality.

Exkluzívne spracovanie knihy:

  • Väzba je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte, razba zhotovená zlatou fóliou za tepla.
  • Každý výtlačok je ručne viazaný v Taliansku.
  • Na väzbe knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov používaných v šestnástom storočí.
  • Vytlačené štvorfarebne na papieri Fedrigoni Symbol Tatami White 170 g/m2 , v Taliansku.

 

„V antike označovali ľudského tvora za zmenšeninu sveta a takúto charakteristiku určite nedostal náhodou,
pretože v človeku je obsiahnutá voda, zem, vzduch aj oheň, a tak je ľudské telo svetu celkom podobné.“
Leonardo da Vinci

O AUTOROCH

Martin Kemp

Emeritný profesor dejín umenia na Univerzite v Oxforde a člen Britskej akadémie. Zorganizoval niekoľko výstav zasvätených Leonardovým dielam a radí sa k jedným z jeho najväčších znalcov. Publikoval niekoľko kníh a esejí preložených po celom svete a uskutočnil najrozsiahlejší výskum maľby, ktorú pomenoval Prekrásna princezná od Leonarda.

Mario Rende

Pôsobí ako profesor anatómie človeka a ako vedúci Oddelenia klinickej a forenznej anatómie, na Katedre medicíny a chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity v Perugii. Venuje sa výskumu v oblasti nervového rastového faktora (NGF) a jeho receptorov a vyučuje klinickú, forenznú a topografickú anatómiu človeka na lekárskej fakulte.

Giampaolo Guida

Internista a homeopat, ktorý má za sebou štúdium lekárskej genetiky a túto profesiu úspešne vykonáva už viac ako tridsať rokov. Je držiteľom vyznamenania Rytier Talianskej republiky. Jeho záujmy o hudbu, literatúru a históriu sakrálneho renesančného umenia sa spájajú v mnohých jeho knižných publikáciách.

„Ak sa chceš starostlivo zoznámiť s anatomickými súčasťami človeka, mal by si ho neprestajne obracať,
vidieť ho pozorne odvšadiaľ, aby si ho preveril z rôznych pohľadov...“
Leonardo da Vinci

ZMYSLOVÝ ZÁŽITOK
PRESAHUJÚCI HRANICE KONKRÉTNEHO

XV.19. Plod v otvorenej maternici, interdigitácie placenty a maternice,
schémy vrstiev maternice, guľa na svahu a optická schéma.

„Dalo by sa dokonca konštatovať, že Leonardove anatomické ilustrácie nepatria do lekárskej vedy“. Tieto slová Martina Kempa vo výstižnom úvode nás majú pripraviť na to, že analýza umelcových anatomických fólií uchovávaných vo Windsore odkrýva značne viac.

Skvelé kresby sú v podstate grafické a umelecké súčasti komplexného filozofického, priam spirituálneho pohľadu, ktorý vychádza z detailného zachytávania mechanických aspektov človeka ako určujúceho a odkrývajúceho najvyššieho tvora prírody, teda božieho tvora.

Výstavná prezentácia v tematických blokoch je pohnútkou pre čitateľa, aby sa ponoril do fascinujúceho pozorovania tak, akoby sa ocitol v muzeálnej či galerijnej expozícii. Pod vedením profesora Kempa sa mu naskytne zmyslový zážitok, ktorý presiahne hranice konkrétneho a umožní pokročiť od detailov k celku, od srdca, svalov a šliach k vesmíru, až k samej povahe Stvoriteľa.

Publikácia Martina Kempa, obohatená úvahami Maria Rendeho a úvodnou poznámkou Giampaola Guidu, nečakane prehodnocuje spôsob, akým sa máme pozerať na Leonardovo dielo a ako ho máme vnímať.


XVI.29. Metóda rezu srdcom na odhalenie priehradky, štúdie vonkajšieho povrchu srdca, jeho krvného zásobovania a polmesiačikovitých chlopní, ktoré spolu tvoria chlopňu pľúcnicového kmeňa

 

„Ó, pisateľ, akými slovami opíšeš podobnú dokonalosť, akou sa vyznačuje táto kresba?“
Leonardo da Vinci

HISTÓRIA ZVÄZKOV

XI.36. Štyri štúdie ciev a dýchacej sústavy.

Po Leonardovej smrti v roku 1519 vo Francúzsku väčšina jeho dedičstva pozostávajúceho zo spisov a z kresieb prešla do rúk Francesca Melziho, ktorý bol najoddanejší a najvzdelanejší z Leonardových žiakov.

Melzi sa ujal spracovania rozmanitého majstrovho korpusu a spoločne s tým zostavil a zrevidoval aj spis, ktorý sa posmrtne mal stať Leonardovým Traktátom o maliarstve. Melziho syn a dedič potom väčšiu časť rukopisov zveril milánskemu sochárovi Pompeovi Leonimu, ktorý sa Leonardovmu odkazu venoval s veľkou starostlivosťou a zhromaždil značné množstvo voľných listov (fólií) do výpravných zväzkov. Po Leoniho smrti v roku 1608 v Španielsku sa rukopisy rozptýlili a mnohé sa stratili. Mimoriadnu aktivitu v získavaní leonardovského materiálu vyvinuli anglickí zberatelia. Gróf Arundel v roku 1660 nadobudol rozsiahly zväzok zahŕňajúci rozličné študijné témy a ešte z rovnakého roku pochádza dokument, ktorý potvrdzuje existenciu zväzkov, uchovávaných dnes vo Windsore, v zbierke Karola II. Nadšenou chválou zahrnul Leonardove anatomické kresby dvorný lekár Karola I. aj Karola II. Walter Carleton, ktorý ich považoval za prípravné štúdie fundamentálneho diela Andreu Vesalia De humani corporis fabrica, zverejneného v roku 1543. Od 17. storočia teda uchovávali anatomické rukopisy v Kráľovskej kolekcii. Ich publikovanie bolo viac-menej nepravidelné, no keď v roku 1898 vydali sériu faksimile zväzkov vrátane prepisov poznámok, význam anatomických štúdií sprostredkovali aj širokej verejnosti.

Toto vydanie prináša všetky fólie z Windsoru, ktoré sa špeciálne týkajú anatomickej tematiky.

„Kiež by sa moje úsilie demonštrovať náturu človeka a jeho telesného šatu prostredníctvom opisu jeho podoby páčilo nášmu Stvoriteľovi!“
Leonardo da Vinci

ANATÓMIA AKO PRÍRODNÁ FILOZOFIA

Leonardove anatomické kresby predstavujú najosobitejšiu víziu fungovania ľudského tela všetkých čias. Texty a nákresy v tejto publikáciii však prezentujú spomenutú víziu celkom iným spôsobom ako iné vydania, ktoré analyzujú leonardovské anatómie ako kľúčový krok lekárskej vedy.

V rámci toho, čo dnes označujeme za vedu, jestvuje päť okruhov skúmania, ktorým sa Leonardo v čase svojho pôsobenia venoval. Ide o poznávanie telesných korpusov v pohybe, o vodu, geológiu, anatómiu a optiku. Pre Leonarda išlo o aspekty jedného a toho istého úsilia, podľa jeho názoru ústredného a trvalého, smerujúceho k porozumeniu podstaty božieho stvorenia. Išlo o základné otázky života ľudských bytostí a „tela“ Zeme.

Táto unikátná publikácia skúma Leonardove anatomické štúdie v takomto širokom kontexte a načrtáva aj umelcov bytostne osobitý pohľad na ľudské telo.

XI.51. Cievy, priedušky, močová a pohlavná sústava ženy
XI.51. Cievy, priedušky, močová a pohlavná sústava ženy.

„Skúsenosť bola vždy paňou všetkých tých, ktorí výstižne písali,
a preto sa k nej ako ku svojej panej uchýlim vo všetkých prípadoch.“
Leonardo da Vinci

DETAILY ODKRÝVAJÚCE NAJVYŠŠIEHO TVORA PRÍRODY

I.1. Cievny strom
I.1. Cievny strom.

Leonardova najstaršia zachovaná anatomická kresba zachytáva cievny systém melancholika, pričom sa zaoberá súčasne fyziologickými aj filozofickými otázkami, ktoré sú úplne odlišné od vonkajšieho vzhľadu ľudského tela.

XI.3. Krvné cievy hrudníka a brucha, ako aj srdca
pripodobneného semenu
XI.3. Krvné cievy hrudníka a brucha, ako aj srdca pripodobneného semenu.

Obľubuje paralely rozličných, no v prírode súrodých tvarov a javov, pričom ich sleduje natoľko presvedčivo, že sa vizuálna analógia stáva akousi previerkou, napríklad v znázornení srdca ako semena.

X.26. Pitva ramena a pliec, kostí členka, chodidla a hrtana
X.26. Pitva ramena a pliec, kostí členka, chodidla a hrtana.

Rôznorodosť Leonardových kresbových demonštrácií je obdivuhodná. Umelec dokáže znázorňovať svaly pleca tak verne, že sa stávame priam ich očitými svedkami, alebo zachytávať v rovnakom súbore svalové zoskupenia ako akési struny, aby ukázal takzvané silokrivky každého svalu v trojrozmernom celku.

 

„A tak z môjho nákresu spoznáš každú časť a každý celok...“
Leonardo da Vinci

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU KNIHY

Prejdite kurzorom po fotografii a prezrite si všetky detaily

„Či som ja sám splnil tieto podmienky alebo nie, o tom nech vynesie verdikt 120 kníh, ktoré som vytvoril.
Neprekážala mi v nich lakomosť ani nedbalosť, ale iba čas. Zbohom.“
Leonardo da Vinci

STAŇTE SA VLASTNÍKOM OČÍSLOVANÉHO VÝTLAČKU EXKLUZÍVNEHO VYDANIA PUBLIKÁCIE

LEONARDO DA VINCI – ANATOMICKÝ ATLAS

Komplet Anatomický atlas obsahuje:

  • exkluzívnu knihu v puzdre (392 strán, rozmer 30,8 × 40 cm),
  • rukavice,
  • certifkát originality.

Začíname expedovať v novembri 2023.

VYBERTE SI SVOJE ČÍSLO KNIHY

Cena 990 € (číslovanie 11 - 250)

Cena pre prvých 10 číslovaní:

číslo 11990 €
číslo 21890 €
číslo 31790 €
číslo 41690 €
číslo 51590 €
číslo 61490 €
číslo 71390 €
číslo 81290 €
číslo 91190 €
číslo 101090 €

Limitovaná edícia 250 očíslovaných výtlačkov na Slovensku!
Publikáciu Leonardo da Vinci – Anatomický atlas si môžete kúpiť
len prostredníctvom portálu luxusnakniznica.sk

Úvod Knihy Odporúčame Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slovanská epopej Leonardo ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík