„KRESB​A JE STÁLE SKELETOM MOJEJ TVORBY,
ALE MAĽBA JE ZASE TELOM A FARBA KRVOU V CIEVACH.“

LIMITOVANÁ EDÍCIA
100 VÝTLAČKOV
S DEKRÉTOM O VLASTNÍCTVE

Unikátna väzba z plexiskla a kože doplnenej dreveným stojanom

2 x ORIGINÁLNA GRAFIKA

Limitovaná edícia farebnej série originálnych grafík,
vytvorená Igorom Piačkom je súčasťou tejto knihy.

  • 364 strán
  • dvojazyčná publikácia v slovenskom
    a anglickom jazyku 
  • limitovaný náklad dvoch originálnych grafík
  • unikátny aršík známok podpísaný autorom 
  • dekrét o vlastníctve 
  • rukavice

UNIKÁTNY ARŠÍK ZNÁMOK

Aršík známok podpísaný autorom
je súčasťou publikácie.

IGOR PIAČKA ​– UM​ELEC
S NEŽNODRSNOU POETIKOU

Ani po rokoch neprestáva prekvapovať svojou  obdivuhodnou usilovnosťou, pracovitosťou a nevyčerpateľnou fantáziou. Tento stále chlapčensky pôsobiaci muž s nežnodrsnou poetikou svojich diel priťahuje rovnako mužského i ženského pozorovateľa, detského i dospelého vnímateľa. Každá jeho dokonale stvárnená bytosť na obraze či ilustrácii .... „čítať viac“

ILUSTRÁCIE ​– VYSLANCI FANTÁZIE

V posledných desiatich rokoch sa Igor Piačka dostal k väčším ilustračným projektom. Pri ich realizácii sa inšpiroval najmä prechodmi z jedného výtvarného diela do druhého. Pri svojej tvorbe je otvorený inováciám, vyhýba sa rigidnosti a často sa pohybuje na hranici rôznych výtvarných smerov a médií.
Umelecky bravúrne prevádza texty do svojských mnohoznačných poetických vízií  ... „čítať viac“ 

IGOR PIAČKA ​– UM​ELEC
S NEŽNODRSNOU POETIKOU

Ani po rokoch neprestáva prekvapovať svojou  obdivuhodnou usilovnosťou, pracovitosťou a nevyčerpateľnou fantáziou. Tento stále chlapčensky pôsobiaci muž s nežnodrsnou poetikou svojich diel priťahuje rovnako mužského i ženského pozorovateľa, detského i dospelého vnímateľa. Každá jeho dokonale stvárnená bytosť na obraze či ilustrácii má vlastné miesto, poslanie a posolstvo. Absolútnu dokonalosť človek nemôže dosiahnuť, priblížením sa k dokonalosti však vzniká neodolateľná príťažlivosť, povedal niekto z múdrejších. Taká je aj tvorba a osobnosť Igora Piačku – takmer dokonalá a príťažlivá.

ILUSTRÁCIE ​– VYSLANCI FANTÁZIE

V posledných desiatich rokoch sa Igor Piačka dostal k väčším ilustračným projektom. Pri ich realizácii sa inšpiroval najmä prechodmi z jedného výtvarného diela do druhého. Pri svojej tvorbe je otvorený inováciám, vyhýba sa rigidnosti a často sa pohybuje na hranici rôznych výtvarných smerov a médií. Pri ilustrovaní Slovenských rozprávok a povestí od Boženy Nemcovej, ktoré majú v sebe ľudia hlboko zakorenené, sa pokúšal o vytvorenie dôvernej atmosféry blízkosti. Tieto ilustrácie sú svetom vo svete textu knihy. Ľudské tu zvýrazňuje v kontrastoch Krásy a Škaredosti, Ženy a Muža, Človeka a Zvieraťa, Človeka a Krajiny, Človeka a Veci. Táto tvorba mu prináša mnoho radosti. Pri ilustrovaní je pre Piačku veľmi dôležitý divák, ktorý si musí tvorbu osvojiť a ilustrácia musí prekročiť prah jeho vnútorného sveta, jeho zážitkov a pocitov.  
Ilustrátorská tvorba Igora Piačku nepredstavuje len akési „dobré“ ilustrátorské vyriešenie nejakého problému spojeného s vizualizáciou textu nejakého prozaika, básnika. Je umelecky bravúrnym prevodom textov do svojských mnohoznačných poetických vízií a pritom zachovávajúcim realistický základ predstavivosti pre rôzny okruh čitateľov. Týka sa to ilustrácií Biblie vydavateľstva IKAR, zo starších Príbehov dračích cisárov, Mýtov starej Číny, Tisíc a jednej noci či z posledných Pygmalióna a Galateie. Samotný výber kvalitných textov a ich autorov je dôkazom záujmu rôznych vydavateľov o jeho ilustrátorskú tvorbu.  

ZNÁMKY – ŠPORTOVÝ DUCH, TVORIVÝ DUCH

Známky oslovujú najmä filatelistov, ale nielen ich. Igor Piačka vytvoril za dve dekády svojho doterajšieho pôsobenia v známkovej tvorbe 33 výtvarných návrhov poštových známok a 2 návrhy poštových celín. Viac ako polovicu z nich, celkovo osemnásť, tvoria známky so športovou tematikou. Dominujú medzi nimi najmä tie, ktoré boli vydané pri príležitosti najvýznamnejšieho športového podujatia na svete. Olympijských hier: Nagano (1998), Atény (2004), Turín (2006), Peking (2008), Londýn (2012) a paralympijských hier: Peking (2008), Soči (2014), Rio de Janeiro (2016), Pchjongčchang (2018), Tokio (2020). Finalizovaný je aj návrh známky k hrám v Pekingu (2022).  Filatelisticky ... „čítať viac“  

ZNÁMKY – ŠPORTOVÝ DUCH, TVORIVÝ DUCH

Známky oslovujú najmä filatelistov, ale nielen ich. Igor Piačka vytvoril za dve dekády svojho doterajšieho pôsobenia v známkovej tvorbe 33 výtvarných návrhov poštových známok a 2 návrhy poštových celín. Viac ako polovicu z nich, celkovo osemnásť, tvoria známky so športovou tematikou. Dominujú medzi nimi najmä tie, ktoré boli vydané pri príležitosti najvýznamnejšieho športového podujatia na svete. Olympijských hier: Nagano (1998), Atény (2004), Turín (2006), Peking (2008), Londýn (2012) a paralympijských hier: Peking (2008), Soči (2014), Rio de Janeiro (2016), Pchjongčchang (2018), Tokio (2020). Finalizovaný je aj návrh známky k hrám v Pekingu (2022).  Filatelisticky zrejme najhodnotnejšie známky vytvoril Igor Piačka v emisnom rade Ochrana prírody a boli vydané v exkluzívnej darčekovej forme: Kone – lipicanský kôň a slovenský teplokrvník (2006), Muránska planina: lykovec muránsky a prvosienka holá (2010), Chránená krajinná oblasť Poľana: vydra riečna (2015) a Demänovská jaskyňa slobody: studničkár tatranský (2021). Umelcove návrhy poštových známok sa takmer každý rok objavujú v nomináciách na ceny za najkrajšie známky roka. 

MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA ​– PODMANIVÁ SILA EMÓCIÍ A PRÍBEHOV

MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA ​– POD-MANIVÁ SILA EMÓCIÍ A PRÍBEHOV

Tematická rôznorodosť diel Igora Piačku, od fantazijnej rozprávkovosti až po jemno-erotickú provokatívnosť, v nás vyvoláva údiv. Jeho tvorba nám umožňuje vnímať širokú škálu emócií: lásku a nenávisť, krásu a škaredosť, múdrosť a hlúposť, biedu a vznešenosť, radosť a bolesť. V jeho maľbách nachádzame metaforické, personifikované, prekvapivé, niekedy aj vtipné zistenia. Túto širokú opozitnú škálu pocitov musíme pri pozorovaní jeho diel pretaviť osobným vnímaním a výsledkom je katarzný pocit obdivu. Jednou z tém umelcovej tvorby sú zvieratá. Animálnosť však stvárňuje svojsky, inšpirovaný detailnosťou a výnimočnosťou matky prírody. Igor Piačka jemne, inokedy drsne, no vždy precízne spracováva ​...    „čítať viac“  

MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA ​– PODMANIVÁ SILA EMÓCIÍ A PRÍBEHOV

MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA ​– POD-MANIVÁ SILA EMÓCIÍ A PRÍBEHOV

Tematická ​rôznorodosť diel Igora Piačku, od fantazijnej rozprávkovosti až po jemno-erotickú provokatívnosť, v nás vyvoláva údiv. Jeho tvorba nám umožňuje vnímať širokú škálu emócií: lásku a nenávisť, krásu a škaredosť, múdrosť a hlúposť, biedu a vznešenosť, radosť a bolesť. V jeho maľbách nachádzame metaforické, personifikované, prekvapivé, niekedy aj vtipné zistenia. Túto širokú opozitnú škálu pocitov musíme pri pozorovaní jeho diel pretaviť osobným vnímaním a výsledkom je katarzný pocit obdivu. Jednou z tém umelcovej tvorby sú zvieratá. Animálnosť však stvárňuje svojsky, inšpirovaný detailnosťou a výnimočnosťou matky prírody. Igor Piačka jemne, inokedy drsne, no vždy precízne spracováva túto tému a iba prvoplánové vnímanie posúva do inej roviny.  Nekonečná a nevyčerpateľná téma krásnej a záhadnej ženy je ďalšou v poradí. Prepletené ľudské figúry plné gest a výrazov sú aj symbolickou výpoveďou a častým prejavom vo všetkých sférach jeho tvorby, no najmä v maľbe a ilustrácii. 
V maľbe, ktorú v posledných desaťročiach preferuje, sa prejavil ako dokonalý scenárista aj režisér silných príbehov na plátne. Príbehov rôznych postáv, čo nás vťahujú do svojho sveta, plného emócií a vášní. Maľby tak ožívajú spleťou postáv, ale aj živou, dráždivou farebnosťou, všetko zladené do maximálneho účinku. 
Igor Piačka je známy ako virtuózny kresliar, bravúrne ovládajúci figúru a figurálne kompozície. Dobre zvládnuté remeslo je podľa umelca predpokladom na vybudovanie dobrej obrazovej konštrukcie, v ktorej môže sústrediť svoju energiu a kompozičnú dynamiku. Z charakteru umelcovej tvorby vyplýva, že základom je realita a pretlmočenie jej storakých podôb do vizuálneho sveta obrazov.   
Obrazový svet Igora Piačku je konzistentne vystavaný z naratívnych príbehov. Pritom je otvorený, dynamický, prijímajúci podnety z minulosti aj z aktuálnej prítomnosti. . Charakteristické pre jeho tvorbu sú silné emócie rôznej intenzity a zafarbenia, od jemnejších, lyricky ladených až po dramatické, vystupňované do extatickej formy. Všetky vône života sa prelínajú v neustálom pohybe. Energia vyžarujúca z jeho obrazov funguje na základe princípu zákona o jej zachovaní. Tam, kde vznikne, vyprýšti a už nemôže zaniknúť, len sa mení na nové podoby vizuálneho sveta – maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, návrhy poštových známok. Bohato štruktúrovaný celok tvorby Igora Piačku vyrastá z jedného kmeňa a vyvíja sa do košato rozvetvenej koruny. Môžeme sa v nej usadiť a pozorovať svet cez sýtu zeleň jej lístia alebo spočinúť na tráve v jej tieni a vnímať všetko okolo nás z iného pohľadu. Komplex tvorby Igora Piačku nám umožňuje preciťovať svet v jeho kráse i v temných stránkach.           

IGOR PIAČKA

Narodil sa 8. októbra 1962  v Třebíči v Českej republike. Vyrastal na Považí v meste Vrbové, gymnázium navštevoval v neďalekých Piešťanoch. Pred odchodom do Bratislavy vyštudoval Pedagogickú fakultu v Trnave a Nitre, čo pripravilo pôdu na jeho pedagogické pôsobenie. Neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby, ktoré viedli osobnosti ako prof. Albín Brunovský, prof. Karol Ondreička, prof. Igor Rumanský a doc. Ján Lebiš. Na odporúčanie svojho pedagóga prof. Brunovského absolvoval študijný pobyt na Kráľovskej akadémii krásnych umení v Bruseli (prof. Philippe Maes). V roku 1988 sa oženil s  Júliou Kaňovou, ktorá roku 1987 absolvovala VŠVU na katedre textilnej tvorby. Mladomanželia sa rozhodli žiť spolu v Pezinku a toto malokarpatské mesto nevymenili dodnes. Od apríla 1990 pôsobil ako odborný asistent ... „čítať viac“  

IGOR PIAČKA

Narodil sa 8. októbra 1962  v Třebíči v Českej republike. Vyrastal na Považí v meste Vrbové, gymnázium navštevoval v neďalekých Piešťanoch. Pred odchodom do Bratislavy vyštudoval Pedagogickú fakultu v Trnave a Nitre, čo pripravilo pôdu na jeho pedagogické pôsobenie. Neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby, ktoré viedli osobnosti ako prof. Albín Brunovský, prof. Karol Ondreička, prof. Igor Rumanský a doc. Ján Lebiš. Na odporúčanie svojho pedagóga prof. Brunovského absolvoval študijný pobyt na Kráľovskej akadémii krásnych umení v Bruseli (prof. Philippe Maes). V roku 1988 sa oženil s  Júliou Kaňovou, ktorá roku 1987 absolvovala VŠVU na katedre textilnej tvorby. Mladomanželia sa rozhodli žiť spolu v Pezinku a toto malokarpatské mesto nevymenili dodnes. Od apríla 1990 pôsobil ako odborný asistent na VŠVU v Bratislave. Na katedre grafiky viedol kurz figurálnej kresby. Na výtvarnú scénu vstúpil v podobe prvej samostatnej výstavy v Dome kultúry v Pezinku, kde predstavil svoju maľbu, grafiku a kresbu. V roku 1991 vystavoval v bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka. V roku 2003 odchádza  z VŠVU a odvtedy pôsobí v slobodnom povolaní. V roku 2004 vystavuje v bratislavskej Galérii Michalský dvor, jeho výstava mala názov Telo a duša. V nasledujúcich rokoch absolvoval niekoľko sympózií a skupinových výstav. Rok 2012 priniesol prvú monografiu Igora Piačku, ktorá sa stala aj jednou z najkrajších kníh Slovenska. V roku 2020 vyšli dva zväzky Slovenských rozprávok z pera Boženy Němcovej s ilustráciami v podobe malieb od Igora Piačku. V roku 2021 začal spolu s Ľudovítom Petránskym spolupracovať na monografii po desiatich rokoch. 

POZRITE SI UKÁŽKU

2 x ORIGINÁLNA GRAFIKA

Limitovaná edícia farebnej série originálnych grafík
vytvorená Igorom Piačkom je súčasťou tejto knihy.

UNIKÁTNY ARŠÍK ZNÁMOK

Aršík známok podpísaný autorom
je súčasťou publikácie.

ZNÁMKY – ŠPORTOVÝ DUCH, TVORIVÝ DUCH

Známky oslovujú najmä filatelistov, ale nielen ich. Igor Piačka vytvoril za dve dekády svojho doterajšieho pôsobenia v známkovej tvorbe 33 výtvarných návrhov poštových známok a 2 návrhy poštových celín. Viac ako polovicu z nich, celkovo osemnásť, tvoria známky so športovou tematikou. Dominujú medzi nimi najmä tie, ktoré boli vydané pri príležitosti najvýznamnejšieho športového podujatia na svete. Olympijských hier: Nagano (1998), Atény (2004), Turín (2006), Peking (2008), Londýn (2012) a paralympijských hier: Peking (2008), Soči (2014), Rio de Janeiro (2016), Pchjongčchang (2018), Tokio (2020). Finalizovaný je aj návrh známky k hrám v Pekingu (2022).  Filatelisticky zrejme najhodnotnejšie známky vytvoril Igor Piačka v emisnom rade Ochrana prírody a boli vydané v exkluzívnej darčekovej forme: Kone – lipicanský kôň a slovenský teplokrvník (2006), Muránska planina: lykovec muránsky a prvosienka holá (2010), Chránená krajinná oblasť Poľana: vydra riečna (2015) a Demänovská jaskyňa slobody: studničkár tatranský (2021). Umelcove návrhy poštových známok sa takmer každý rok objavujú v nomináciách na ceny za najkrajšie známky roka. 

IGOR PIAČKA ​– UMELEC
S NEŽNODRSNOU POETIKOU

Ani po rokoch neprestáva prekvapovať svojou  obdivuhodnou usilovnosťou, pracovitosťou a nevyčerpateľnou fantáziou. Tento stále chlapčensky pôsobiaci muž s nežnodrsnou poetikou svojich diel priťahuje rovnako mužského i ženského pozorovateľa, detského i dospelého vnímateľa. Každá jeho dokonale stvárnená bytosť na obraze či ilustrácii má vlastné miesto, poslanie a posolstvo. Absolútnu dokonalosť človek nemôže dosiahnuť, priblížením sa k dokonalosti však vzniká neodolateľná príťažlivosť, povedal niekto z múdrejších. Taká je aj tvorba a osobnosť Igora Piačku – takmer dokonalá a príťažlivá.

ILUSTRÁCIE ​– VYSLANCI FANTÁZIE

V posledných desiatich rokoch sa Igor Piačka dostal k väčším ilustračným projektom. Pri ich realizácii sa inšpiroval najmä prechodmi z jedného výtvarného diela do druhého. Pri svojej tvorbe je otvorený inováciám, vyhýba sa rigidnosti a často sa pohybuje na hranici rôznych výtvarných smerov a médií. Pri ilustrovaní Slovenských rozprávok a povestí od Boženy Nemcovej, ktoré majú v sebe ľudia hlboko zakorenené, sa pokúšal o vytvorenie dôvernej atmosféry blízkosti. Tieto ilustrácie sú svetom vo svete textu knihy. Ľudské tu zvýrazňuje v kontrastoch Krásy a Škaredosti, Ženy a Muža, Človeka a Zvieraťa, Človeka a Krajiny, Človeka a Veci. Táto tvorba mu prináša mnoho radosti. Pri ilustrovaní je pre Piačku veľmi dôležitý divák, ktorý si musí tvorbu osvojiť a ilustrácia musí prekročiť prah jeho vnútorného sveta, jeho zážitkov a pocitov.  
Ilustrátorská tvorba Igora Piačku nepredstavuje len akési „dobré“ ilustrátorské vyriešenie nejakého problému spojeného s vizualizáciou textu nejakého prozaika, básnika. Je umelecky bravúrnym prevodom textov do svojských mnohoznačných poetických vízií a pritom zachovávajúcim realistický základ predstavivosti pre rôzny okruh čitateľov. Týka sa to ilustrácií Biblie vydavateľstva IKAR, zo starších Príbehov dračích cisárov, Mýtov starej Číny, Tisíc a jednej noci či z posledných Pygmalióna a Galateie. Samotný výber kvalitných textov a ich autorov je dôkazom záujmu rôznych vydavateľov o jeho ilustrátorskú tvorbu.  

MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA ​– POD-MANIVÁ SILA EMÓCIÍ A PRÍBEHOV

Tematická ​rôznorodosť diel Igora Piačku, od fantazijnej rozprávkovosti až po jemno-erotickú provokatívnosť, v nás vyvoláva údiv. Jeho tvorba nám umožňuje vnímať širokú škálu emócií: lásku a nenávisť, krásu a škaredosť, múdrosť a hlúposť, biedu a vznešenosť, radosť a bolesť. V jeho maľbách nachádzame metaforické, personifikované, prekvapivé, niekedy aj vtipné zistenia. Túto širokú opozitnú škálu pocitov musíme pri pozorovaní jeho diel pretaviť osobným vnímaním a výsledkom je katarzný pocit obdivu. Jednou z tém umelcovej tvorby sú zvieratá. Animálnosť však stvárňuje svojsky, inšpirovaný detailnosťou a výnimočnosťou matky prírody. Igor Piačka jemne, inokedy drsne, no vždy precízne spracováva túto tému a iba prvoplánové vnímanie posúva do inej roviny.  Nekonečná a nevyčerpateľná téma krásnej a záhadnej ženy je ďalšou v poradí. Prepletené ľudské figúry plné gest a výrazov sú aj symbolickou výpoveďou a častým prejavom vo všetkých sférach jeho tvorby, no najmä v maľbe a ilustrácii. 
V maľbe, ktorú v posledných desaťročiach preferuje, sa prejavil ako dokonalý scenárista aj režisér silných príbehov na plátne. Príbehov rôznych postáv, čo nás vťahujú do svojho sveta, plného emócií a vášní. Maľby tak ožívajú spleťou postáv, ale aj živou, dráždivou farebnosťou, všetko zladené do maximálneho účinku. 
Igor Piačka je známy ako virtuózny kresliar, bravúrne ovládajúci figúru a figurálne kompozície. Dobre zvládnuté remeslo je podľa umelca predpokladom na vybudovanie dobrej obrazovej konštrukcie, v ktorej môže sústrediť svoju energiu a kompozičnú dynamiku. Z charakteru umelcovej tvorby vyplýva, že základom je realita a pretlmočenie jej storakých podôb do vizuálneho sveta obrazov.   
Obrazový svet Igora Piačku je konzistentne vystavaný z naratívnych príbehov. Pritom je otvorený, dynamický, prijímajúci podnety z minulosti aj z aktuálnej prítomnosti. . Charakteristické pre jeho tvorbu sú silné emócie rôznej intenzity a zafarbenia, od jemnejších, lyricky ladených až po dramatické, vystupňované do extatickej formy. Všetky vône života sa prelínajú v neustálom pohybe. Energia vyžarujúca z jeho obrazov funguje na základe princípu zákona o jej zachovaní. Tam, kde vznikne, vyprýšti a už nemôže zaniknúť, len sa mení na nové podoby vizuálneho sveta – maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, návrhy poštových známok. Bohato štruktúrovaný celok tvorby Igora Piačku vyrastá z jedného kmeňa a vyvíja sa do košato rozvetvenej koruny. Môžeme sa v nej usadiť a pozorovať svet cez sýtu zeleň jej lístia alebo spočinúť na tráve v jej tieni a vnímať všetko okolo nás z iného pohľadu. Komplex tvorby Igora Piačku nám umožňuje preciťovať svet v jeho kráse i v temných stránkach.           

IGOR PIAČKA

Narodil sa 8. októbra 1962  v Třebíči v Českej republike. Vyrastal na Považí v meste Vrbové, gymnázium navštevoval v neďalekých Piešťanoch. Pred odchodom do Bratislavy vyštudoval Pedagogickú fakultu v Trnave a Nitre, čo pripravilo pôdu na jeho pedagogické pôsobenie. Neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby, ktoré viedli osobnosti ako prof. Albín Brunovský, prof. Karol Ondreička, prof. Igor Rumanský a doc. Ján Lebiš. Na odporúčanie svojho pedagóga prof. Brunovského absolvoval študijný pobyt na Kráľovskej akadémii krásnych umení v Bruseli (prof. Philippe Maes). V roku 1988 sa oženil s  Júliou Kaňovou, ktorá roku 1987 absolvovala VŠVU na katedre textilnej tvorby. Mladomanželia sa rozhodli žiť spolu v Pezinku a toto malokarpatské mesto nevymenili dodnes. Od apríla 1990 pôsobil ako odborný asistent na VŠVU v Bratislave. Na katedre grafiky viedol kurz figurálnej kresby. Na výtvarnú scénu vstúpil v podobe prvej samostatnej výstavy v Dome kultúry v Pezinku, kde predstavil svoju maľbu, grafiku a kresbu. V roku 1991 vystavoval v bratislavskej Galérii Cypriána Majerníka. V roku 2003 odchádza  z VŠVU a odvtedy pôsobí v slobodnom povolaní. V roku 2004 vystavuje v bratislavskej Galérii Michalský dvor, jeho výstava mala názov Telo a duša. V nasledujúcich rokoch absolvoval niekoľko sympózií a skupinových výstav. Rok 2012 priniesol prvú monografiu Igora Piačku, ktorá sa stala aj jednou z najkrajších kníh Slovenska. V roku 2020 vyšli dva zväzky Slovenských rozprávok z pera Boženy Němcovej s ilustráciami v podobe malieb od Igora Piačku. V roku 2021 začal spolu s Ľudovítom Petránskym spolupracovať na monografii po desiatich rokoch. 

Úvod Knihy
Exkluzívne knihy Limitované Luxusné edície TOPsellery Móda Cestovanie Dizajn Kuchyňa Umenie Slovenské a české knihy Encyklopédie
Odporúčame Marína Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slo​vanská epopej Leonardo da Vinci - Anatomický atlas Vyznania ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste
Modlitebník 2023 Kamil Peteraj - Vyznania Karel Jaromír Erben - Kytice Karel Hynek Mácha - Máj POÉZIA V KROJOCH SEN MENOM LÁSKA VEĽKÝ ATLAS SVETA VELIKÁN MICHELANGELO Biblie s dielom Majstra Pavla Rodinná Biblia POSLEDNÝ BOHÉM Oltáre Pod krídlami GLÓBUS & ATLAS Harry Potter box Leonardo 500 Luxusná edícia HARMÓNIA VEĽKÉHO SVETA MISSONI STÁLE ŤA MAŤ Sixtínska kaplnka OTTO Leonardo Michelangelo VŠESTRANNÝ RAFFAEL
Luxusná knižnica
O projekte Novinky emailom Obchodné podmienky Kontakt
Prihlásenie Košík