Havana Blues

Ruiz Pamela

  • Vydavateľstvo: Assouline
  • Jazyk: anglicky
  • Väzba: Knihy viazané
  • Počet strán: 296
  • Rok a mesiac vydania: 2021/07
  • EAN: 9781649800046
  • Formát: 330×254×38 mm, 2720g

Objednajte si hneď teraz

105 €

Doba dodania: Skladom

ks


O knihe

Havana Blues  

Rozpadajúce sa fasády pastelových farieb lemujú ulice, zaparkované veterány evokujú minulé časy, vzduchom preniká živá hudba. Vitajte v Havane, domove ohromnej energie. Hlavné mesto Kuby, ktoré sa rozprestiera pozdĺž Floridského prielivu, vystriedalo niekoľko identít: bolo španielskym koloniálnym osídlením, tridsiatych rokoch mu vládli mafiáni, v päťdesiatych rokov 20. storočia získalo nesmierny pôvab, zažilo kubánsku revolúciu a najnovšie prechádza kultúrnou renesanciou. Odvážny, provokatívny prístup Havany k umeniu, kuchyni a zábave – ako aj eklektická zmes afrických, francúzskych, španielskych a severoamerických vplyvov – vrátane škály architektonických štýlov od šestnásteho storočia až po súčasnosť, dodáva tomuto veľkolepému mestu legendárny status na rovnakej úrovni ako majú najväčšie mestá sveta. Aj keď niektoré budovy sú v havarijnom stave, krása baroka, neoklasicizmu a štýlu art deco predstavuje svoje triumfy. Ikonický kabaret Copa Room, ktorý hostil Ginger Rogersovú a Abbotta a Costella, stále stojí. Gran Teatro de la Habana, postavené na začiatku dvadsiateho storočia, je teraz domovom Kubánskeho národného baletu. Habana Vieja prechádza masívnou obnovou svojej bývalej slávy. Havana by sa dala vnímať ako nedokončená cesta, no je to skôr dôkaz jej nekončiaceho odhodlania zlepšovať sa a napredovať, čo môže byť lákadlom, ktoré priťahuje toľko návštevníkov. Sadnite si teda do autentického paladaru (rodinná reštaurácia) a vychutnajte si pulzujúceho ducha Havany.

Havana Blues  

Crumbling pastel-colored facades line its streets, parked vintage cars evoke times past, live music permeates the air. Welcome to Havana, home to an overwhelming energy. Situated along the Straits of Florida, the capital of Cuba has been through several identities: Spanish colonial settlement, mobster rule in the 1930s, glamour of the 1950s, Cuban revolution and, most recently, a cultural renaissance. Havana’s bold, provocative approach to art, cuisine and entertainment—as well as the eclectic blend of African, French, Spanish and North American influences—including its range of architecture styles from the sixteenth century to the modern day, confer this epic city with a legendary status on par with the world’s greatest cities. While some of the building are in disrepair, the beauty of the baroque, neoclassical and art deco features triumphs. The iconic Copa Room cabaret that hosted Ginger Rogers and Abbott and Costello still stands. The Gran Teatro de la Habana, built in the early twentieth century, is now home to the Cuban National Ballet. Habana Vieja is undergoing a massive restoration to its former glory. Havana could be seen as a work-in-progress, but it is more a testament to its never-ending determination to improve and progress, which might be the allure that attracts so many visitors. So take a seat at an authentic paladar (family-run restaurant) and enjoy the vibrant evolution of Havana.


Budú Vás zaujímať aj tieto knihy:

NA SKLADE 85 €
NA SKLADE 105 €
NA SKLADE 195 €
NA SKLADE 120 €
Úvod Knihy Odporúčame Marína Modlitebník DÓM SV. ALŽBETY MEKY ELÁN Lea Fekete Slovanská epopej Leonardo ZLATÁ RODINNÁ BIBLIA Haiku KYTICE Piačka METROPOLITNÉ KATEDRÁLY KAROL FELIX VEĽKOLEPÝ BOTTICELLI PALLADIO CARAVAGGIO BIBLIA – MAJSTER PAVOL Zmeškali ste Luxusná knižnica Prihlásenie Košík