FELIX

SVETLO A TAJOMSTVO
V DIELACH RENOMOVANÉHO
SLOVENSKÉHO VÝTVARNÍKA
KAROLA FELIXA

JEDINEČNÁ SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU

UNIKÁTNA VÄZBA Z PLEXISKLA A KOŽE DOPLNENÁ DREVENÝM STOJANOM

  • 400 strán​, dvojazyčná publikácia v slovenskom a anglickom jazyku
  • limitovaný náklad originálnej grafiky
  • unikátny aršík známok podpísaný autorom
  • dekrét o vlastníctve
  • rukavice

O R I G I N Á L N A   G R A F I K A
Limitovaná edícia originálnej grafiky, ktorá bola vytvorená Karolom Felixom ako súčasť tejto knihy.

LIMITOVANÁ EDÍCIA 133 VÝTLAČKOV - S DEKRÉTOM O VLASTNÍCTVE

K E Ď   K A R O L   
N E P R E S A D Z U J E   F E L I X A 

S Karolom Felixom nie je nuda. A platí to aj pre jeho umenie. Veľmi rýchlo vie prejsť na stranu diváka a pozrieť sa na výstavu jeho očami. Zostavuje jej koncepciu tak, aby bola rozmanitá, nadýchaná, provokujúca. Obľubuje prelínanie disciplín, priam ich bytostne potrebuje. Po veľkej „plachte“ abstraktného obrazu rád „prepne“ do miniatúrneho formátu a na poštovej známke navrhne trebárs kostolík v Dražovciach, Lomnický štít alebo kamene a minerály. V prípade poštových známok Karol až tak nepresadzuje Felixa, ale jedna vec je aj pri nich zrejmá. Sú od jedného autora, ktorému nerobí problém pohybovať sa na rôznych územiach – suverénne a bez pátosu.

U Č I T E Ľ   A   Ž I A K 

Veľmi skoro zistil, čo chce v živote robiť. Už na základnej škole ho to ťahalo na ŠUP-ku, no jeho mama Oľga, docentka na pedagogickej fakulte v Nitre, bola zásadne proti. Chcela, aby jej syn mal klasické vzdelanie, a tak Karol išiel na gymnázium. Ako sa neskôr ukázalo, nebol to žiadny hendikep. Intenzívne vnímal prítomnosť umeleckých kníh v rodičovskej knižnici, listoval v monografiách výtvarníkov, až zrazu objavil grafiku Kolomana Sokola – s obdivom hltal jeho drevoryty, drevorezy či lepty s akvatintami. A od Sokola bolo už len na skok k Vincentovi Hložníkovi a Albínovi Brunovskému. A práve druhý menovaný sa stal jeho profesorom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Učiteľ a žiak. Brunovský a Felix. Vzájomný rešpekt, ale, ako to u silných osobností nezriedka býva, aj iskrenie. Nikdy však nie boj. Karol však išiel svojou cestou, aj preto sa stal osobitý.

U R O B I Ť   D O B R Ý   P O R T R É T   J E   K U M Š T  -  K R E S B A 

Otázka obsahu, formálnej rozmanitosti a kresby je citeľná aj u Felixa. Sám tvrdí, že najmä po abstraktných obrazoch si sadá k realistickej kresbe, pretože ju má rád. Priznáva sa, že čím je starší, tým radšej sa vracia k banálnemu, obyčajnému realistickému kresleniu... či už podľa živého modelu, alebo pokojne aj podľa fotografií v prípade už nežijúcich osobností.
„Vyberám si hlavne ľudí, ktorí sú mi blízki, ktorých obdivujem, alebo tých, ktorých práca ma ovplyvnila,“ hovorí autor. Ale urobiť dobrý portrét je naozaj kumšt. Možno práve preto tie najlepšie portréty v histórii výtvarného umenia vyžarujú niečo nadčasové, stále aktuálne a prenosné v čase.”